Gutenberg velká zm?na ve WordPress anebo jen další editor?

404m.com, 19. srpna 2018 ve 01:38:43, 2x přečteno

V poslední verzi WordPress 4.9.8 se objevila výzva a? odzkoušíte nový editor Gutenberg, který se má oficiáln? objevit od WordPress 5.0. Ten by se mohl objevit už v dubnu 2019. Ten má posunout WP na úpln? novou úrove? oproti sou?asnému TinyMCE.  P?ijal jsem výzvu a Gutenberg vyzkoušel.

Popravd? pokud bych Gutenberg vyzkoušel aniž bych v?d?l do ?eho jdu asi bych nebyl moc nadšený. Je totiž složit?jší a vyžaduje toho o trochu více než sou?asný TinyMCE.

Gutenberg p?ináší b?žnému uživateli funkce blokového editoru, který se používá pro tvorbu komplexních webových stránek. Naproti tomu sou?asný TinyMCE slouží „jen“ k formátování blogpost?. Práv? v tom je podstatný rozdíl. Gutenberg vám dává možnost vytvo?it regulérní novinovou stránku místo naformátovaného textu.

K tomu používá bloky. Ty si mžete p?edstavit jako obdélníky, do kterých budete vkládat nadpisy, texty, obrázky a další v?ci, které dnes WordPress umož?uje vložit do p?ísp?vku. Každý tento blok pak m?žete zcela odlišn? naformátovat a upravit jeho kone?ný vzhled.  Když pak kliknete na tla?ítko publikovat tak se zobrazí skute?ný novinový ?lánek.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Aktualizace WordPress 4.9.8

Ve ?tvrtek 2. srpna 2018 vyšla aktualizace WordPress 4.9.8. Ne?eší žádné závažné bezpe?ností chyby, jedná se pouze o maintenance release.…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen

Jak se WordPress p?ipravuje na GDPR

GDPR klepe na dve?e. Pokud si ukládáte jakákoliv osobní data (nap?íklad email) musíte být procesn? p?ipraveni a mít uzav?ené…


Komentáře

(nezobrazuje se)