Každá 25. stránka v indexu Google byla kv?li chyb? deindexována

404m.com, 12. dubna 2019 ve 01:38:43, 2x přečteno
Každá 25. stránka v indexu Google byla kv?li chyb? deindexována

Od 4. dubna se z Google indexu za?aly postupn? vytrácet stránky. O t?i dny pozd?ji Google p?išel s prohlášením, že se jedná o chybu a že jí opravil. Bohužel jak se ukázalo, tak to nebyla úpln? pravda, za?aly totiž mizet další stránky. Google tak vydal další prohlášení, že bug ješt? nebyl naplno odstran?n. Definitivn? bylo vše opraveno až ve st?edu 10. dubna. Mnoho web? p?išlo kv?li chyb? o návšt?vnost.

Na otázku kolik vlastn? bylo zasaženo stránek nakonec odpov?d?l MOZ, respektive jejich databáze a monitorování pozic. Podle jejich slov to bylo celkem 4 %, tedy každý 25. stránka prost? z Google indexu vypadla.

Jako vzorek vzali 23.237 stránek. Tyto stránky si dlouhodob? drželi své pozice, takže jejich nenadálý propad ?i zmizení ukázalo, jak velký dopad vlastn? chyba m?la. Graf také ukázal, že k výpadk?m došlo hlavn? 5.4 (4 %) a 7.4. (4,4 %).

Chyby se nevyhýbají ani Google. Tentokrát jí byl Google schopný opravit rychle, což bude tím jak velké skupiny se dotkla. Pokud by se jednalo o n?co menšího, možná bychom si museli po?kat o dost déle. Co z toho vyplývá? Že bychom m?li více diverzifikovat zdroje návšt?vnosti a rozhodn? nespoléhat jen na SEO. Chce to sociální sít? a ob?as se ukázat i v diskuzích :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem nasazoval plugin Internal Link Building na 404M

Plugin Internal Link Building pro WordPress jsem už n?kolikrát zmínil v p?edchozích ?láncích. Pár let zpátky pat?il mezi nejd?ležit?jší…

AdSense po GDPR – bez souhlasu bude znamenat návrat ke kontextové reklam?

GDRP klepe na dve?e. Za 26 dní (25. 5. 2018) už nebudete moct nikdo ukládat osobní data ob?an EU bez jejich souhlas?. Také se osobní data…

Post?ehy z Google General Guidelines VII. – Jak poznat to nejhorší z nejhorších

Google General Guidelines je oficiální p?íru?ka pro zam?stnance Google, které ozna?uje jako Search Quality evaluator. Tedy ty, kte?í mají za…


Komentáře

(nezobrazuje se)