Google najde a identifikuje více jak 25 miliard spam stránek každý den

404m.com, 13. června 2020 ve 11:34:56, 3x přečteno

P?ed pár dny Google vydal na svém blogu pro webmastery zprávu o tom jak bojoval se spamem a dalším závadným obsahem v roce 2019. A?koliv je tento druh report? ur?en hlavn? pro média (text je jednoduchý, necílí na odborníky), tak se v nich dají dohledat zajímavá ?ísla a mezi ?ádky najít i co zrovna Google trápí a kam by rád sm??oval další postup.

Stovky miliard webových stránek v indexu Google poskytují odpov?di pro miliardy hledání každý den (v ?ervnu 2019 to bylo 5,4 miliardy/den). Samoz?ejm? se mezi t?mi výsledky pr?b?žn? objevují ty špatné a další nové stránky, které Google nechce v indexu, vznikají v obrovské škále každý den. Google tvrdí že každý den to bylo v roce 2019 až 25 miliard závadných stránek.

A co si pod tím p?edstavit? Závadný obsah má pro Google široký záb?r, od p?ímo škodlivých web?, obsahujících malware, phishing, p?es automaticky generovaný obsah až po prodej zp?tných odkaz?. Do hledá?ku algoritm?, které odstraní váš web z indexu Google se m?žete dostat pom?rn? rychle. Sta?í podcenit bezpe?nost vašeho webu a za chvilku už na n?m máte škodlivý obsah. Tyto p?ípady se d?jí na denním po?ádku, sta?í si p?e?íst diskuze v komunitách r?zných redak?ních systém?.

V roce 2018 se Google pochlubil, že zredukoval množství spamu ve výsledcích o 80 %. Toto ?íslo se mu poda?ilo udržet i  v roce 2019. Nejv?tší starosti jim však d?lá odkazový spam. Ten se jim da?í zachytávat v 90 % p?ípad?. Jedná se hlavn? o prodej anebo vým?nu zp?tných odkaz?. Odkazy z napadených web? meziro?n? nijak výrazn? nenarostly.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Ahrefs se pustil do vývoje vlastního internetového vyhledáva?e

Bylo nespo?et pokus? o vytvo?ení dalšího internetového vyhledáva?e. Zkoušeli to už mnozí, ale nevzpomínám si, že by to n?kdy byla…

342229 webů na jedné IP adrese

Existuje mnoho sporných SEO mýtů. Často se jedná o věci z prapočátku optimalizace pro vyhledávače, kdy se tak nějak ještě všechno dalo…

Facebook Ads

Reklama v sociální síti Facebook může být celkem zajímavá věc. Nezbývalo mi, než to vyzkoušet. Inzerentů ve Facebooku ani článků o…


Komentáře

(nezobrazuje se)