Jedna vychytávka do prohlíže?e, která vám ušet?í ?as a nervy

404m.com, 28. května 2019 ve 23:38:24, 3x přečteno
Jedna vychytávka do prohlíže?e, která vám ušet?í ?as a nervy

Je to n?co mála p?es rok, co u nás za?alo platit na?ízení GDPR (General Data Protection Regulation). Kv?li n?mu mnoho z nás narychlo psalo spoustu text?, p?ed?lávalo weby a upravovali jsme skripty, tak abychom nemuseli obhajovat sb?r dat uživatel?. Po roce se nezdá, že by to všechno bylo v?bec k n??emu dobré. Ovšem jednotky pokut už padly. Nejvyšší byla 800K CZK. Jednalo se však o úmyslné porušování anebo únik dat. Rozhodn? ne o p?ípad, kdy majitel webu ukládal IP adresy anebo nem?l dob?e napsané podmínky.

Spíše se za?ínají rozši?ovat, hlavn? na zahrani?ních webech,  služby t?etích stran, které neustále otravují s tím že cht?jí ukládat cookie a sledovat vaši ?innost. P?itom vám hned nedají na výb?r všechno odmítnout. Musíte si rozkliknout nabídku a tam jednu v?c po druhé povypínat. Samoz?ejm? pokud web navštívíte znovu, tak vás celý koloto? ?eká – web p?ece „nemohl“ uložit vaše nastavení. Samoz?ejm? to ?ešit musíte, protože to p?ekrývá velkou ?ást obsahu.

Nedávno už m? to naštvalo. N?co jsem hledal a našel n?kokolik web? za sebou, které to používaly. Napadlo m? že asi nebudu jediný. Po roce už to n?koho muselo naštvat natolik, že si naspal n?jaké rozší?ení do prohlíže?e, které tohle všechno eliminuje.

Sta?ilo chvilku hledat a našel jsem I don’t care about cookies. Toto jednoduché rozší?ení do Chrome vás zbaví všech žádostí anebo upozorn?ní o uložení cookies. Zatím to testuji n?co p?es týden a funguje bezvadn?. Zmizelo naprosto všechno a všude. Takže jsem se rozhodl že vám toto rozší?ení doporu?ím, abyste nemuseli ?ešit všechna ta vynucená upozorn?ní kv?li na?ízením EU.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 27. kv?tna – 2. ?ervna

Nejdražší doménou se stala newsportal.cz, která se vydražila na dAukce za 1,7K CZK. Doména už byla p?evedena na nového majitele a sm??uje na…

Guest post: Kvalitá?? Review? ?ízení rizik? – k ni?emu, softwarové projekty jen zdražují a zdržují. A nebo ne?

Za?nu od konce, respektive od Zsoltova prvního ?lánku. Ješt? p?edtím bych ale rád varoval všechny programátory a vývojá?e – dál ne?t?te.…

Vyhodnocují muži a ženy online hodnocení odlišn??

Velmi zajímavá studie Do men and women value online reviews differently? (Vyhodnocují muži a ženy online hodnocení odlišn??) vyšla na Search…


Komentáře

(nezobrazuje se)