Prodané .cz domény 27. kv?tna – 2. ?ervna

404m.com, 2. června 2019 ve 13:03:44, 1x přečteno

Nejdražší doménou se stala newsportal.cz, která se vydražila na dAukce za 1,7K CZK. Doména už byla p?evedena na nového majitele a sm??uje na hosting s nainstalovaným WordPress. Na domén? byl v roce 2009 založený web, který sloužil jako rozcestník. P?vodní autor z?ejm? využíval RSS jiných web? a stahoval z nich úvody ?lánk?. Takto fungoval až do roku 2012, kdy z domény zmizel obsah. Doména získala obsah až v roce 2016, kdy na ní b?žel web s reklamou na zájezdy. News Portal se asi jinak než na agregování novinek z více zdroj? použít nedá. Já jsem s tímto experimentoval u n?kolika web? p?ed pár lety a celkem to i fungovalo. Dnes už si myslím že by to nešlo. Na druhou stranu umím si p?edstavit koncept webu, kde budou lidé doporu?ovat ?lánky, které p?e?etli s tím že budou muset napsat krátké doporu?ení pro? jej ?íst. V sou?asné dob? se také vrací moderované diskuze anebo povinná registrace, takže volná diskuze k ?lánk?m by se mohla chytit.

Na druhém míst? skon?ila tento týden doména musical-production.cz za 1,3K CZK. Doména už byla p?evedena na nového majitele. Na domén? se nacházela od roku 2013 prezentace spole?nosti Musical production s.r.o., která se p?ekvapiv? v?novala muzikálové produkci a po?ádáním koncert?. Prezentaci na domén? m?li až do roku 2018, kdy se tam objevila parkovací stránka spole?nosti, co jim asi d?lala web. Podle obchodního rejst?íku firma není v likvidaci, ale našel jsem ?lánek o zrušeném p?edstavení z d?vodu dluh?. A co s doménou? Jakmile je doména zapojena do kulturní ?innosti, tak na ní ?asto vedou autoritativní odkazy z web? m?st, obcí, divadel, škol, herc?, neziskovek atd. Takový linkbuilding by vyšel na hodn? pen?z. Ani tato doména není výjimkou. Podle Ahrefs 1.426 odkaz? ze 145 domén. N?které odkazy z domén s DR 80+.

Mezi nejdražší domény se tento týden probojovalo 10 kousk?.  Na dAukce už asi ubylo konkurence protože n?které jsou celkem hezké a um?l bych si je p?edstavit za vyšší cenu. T?eba detskeplenky.cz. To je sortiment, kterého se prodává fakt hodn? a v?rný zákazník je bude odebírat dokud je bude pot?ebovat.

V každém p?ípad? p?íští týden doporu?uje sledovat tyto kousky. Jeho záhadný algoritmus je vyhodnotil jako zajímavé. No když na to koukám bude fakt pot?ebovat p?ed?lat.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…

Prodané .cz domény 21. – 27. ledna 2019

Nejdražší doména se vydražila na dAukce. Nový majitel dal za debetnikarta.cz 3,4K CZK. Nejednalo se však o odchyt ale uživatelskou aukci.…

Prodané domény 9. – 15. dubna

Nejdražší prodanou doménou je okin.cz s cenou 2,8K CZK, která se spolu s dalšími 27 doménami prodala na dAukce. Okin je část názvu firmy…


Komentáře

(nezobrazuje se)