Guest post: Kvalitá?? Review? ?ízení rizik? – k ni?emu, softwarové projekty jen zdražují a zdržují. A nebo ne?

podnikanivusa.com, 17. září 2019 ve 21:54:25, 3x přečteno

Za?nu od konce, respektive od Zsoltova prvního ?lánku. Ješt? p?edtím bych ale rád varoval všechny programátory a vývojá?e – dál ne?t?te. Riskujete zvýšený krevní tlak a možná i pocit uk?ivd?nosti. ????

Zsolt rozebral možnosti vývoje web aplikace a vytvo?il krásný rozhodovací strom. Jeho zásadní nevýhodou je však to, že i p?es Zsoltovu snahu nebere v potaz realitu v?tšiny podnikatel?, tedy lidí bez jakýchkoli znalostí o vývoji softwaru.

Lidé, na které Zsolt?v ?lánek mí?í, však podle m? nemají žádnou pot?ebu tomu rozum?t. Nepot?ebují a necht?jí v?d?t, co je frontend a backend. V?bec je nezajímá, jak se objeví(?) funk?nost, kterou vyžadují.

Pro podnikatele jsou d?ležité jiné v?ci – aby bylo hotovo co nejd?íve a nejlevn?ji, aby software d?lal to, co má, kdy a kde má a aby vypadal podle jejich p?edstav. A to je kámen úrazu.

Pokračování na: podnikanivusa.com

Související články

Placla.cz - dobře našlápnutý Pay-Per-Post

První český Pay-Per-Post (který znám) Placla.cz jsem měla možnost vidět už ve fázi testování. Dnes už běží v ostrém provozu přes…

Cestování tak trochu jinak aneb v chudinských ?tvrtích Iquitos

Guest post od Jirky, ktery me pozadal o moznost zverejnit jak se taky da cestovat a zaroven pomahat! Mam presne takove aktivity take rad, takze jsem s…

Jak je to s t?mi Pay Per Post systémy? Opravdu je Google nemá rád?

Nedávno jsem napsal další ?lánek o PRyardu. Objevilo se op?t pár dotaz? a komentá?? k celému konceptu Pay Per Post. Asi nejzajímav?jší mi…


Komentáře

(nezobrazuje se)