Jakou návšt?vnost mají p?eklepové domény gmail.com?

404m.com, 12. června 2019 ve 02:12:39, 6x přečteno

P?eklepové domény byly p?ed lety celkem slušný byznys. Sám jsem jich vlastnil n?kolik desítek a n?jaký ten dolar za m?síc vyd?laly. Ovšem p?emýšleli jste n?kdy nad tím, jak na tom jsou opravdové top p?eklepovky. T?eba k nejpoužívan?jší emailové služb? na sv?t? gmail.com? Mám tu pro vás p?íb?h dvou, jejíchž majitelé na nich necht?li vyd?lat.

Chyb?jící písmena jsou nejznám?jší formou p?eklepových domén. To je i p?ípad gail.com. Tuto p?eklepovku nevlastní žádný spekulant. Majitelka jí dostala od svého manžela jako dárek v roce 1996. Po?et zobrazení bylo v roce 2015 (ne)uv??itelných 1.836.039, což je v p?epo?tu n?jakých 153 tisíc za m?síc neboli 5.030 za den. 83 % z toho byly unikátní IP adresy.

Je zajímavé že na doménu sm??uje až 1,2 milion? email? za týden, u kterých se odesilatel? p?epsali. To jen ukazuje jakou mocnou zbraní na získávání informací mohou být p?eklepové domény.

Majitelka nemá v úmyslu na domén? vyd?lávat ani jí prodat. Na domén? je jen jeden malý banner, který pat?í EFF (Electronic Frontier Foundation), což je organizace na ochranu soukromí, svobodu slova a inovací.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 10. – 16. ?ervna

Z velké ?ásti za to m?že prodej domény 7z.cz, která byla v uživatelské aukci prodána na Subreg za 9.999 CZK. Doména již byla p?evedena na…

Rick Schwartz – domaine?i nemají ani pon?tí o hodnot? LLL domén

Jeden z nejznám?jších domainer? na sv?t? Rick Schwartz na svém blogu zve?ejnil zajímavý p?ísp?vek, v n?mž tvrdí že trojznakové domény

Kam až dosáhne Google?

Google je v sou?asnosti jednou z nejv?tších technologických firem na sv?t?. Co se týká Internetu, tak žádná jiná spole?nost, na n?m nemá…


Komentáře

(nezobrazuje se)