Nej?ast?jší p?eklepy p?i zadávání e-mailové adresy

404m.com, 20. dubna 2021 ve 23:38:50, 1x přečteno

P?ed pár dny m? oslovil Jaroslav, že mu vyšlo na základ? analýzy p?eklep? u jejich newsletteru, je “nejp?eklepov?jší” e-mailovou doménou je seznam.cu. Samoz?ejm? m? to zaujalo a požádal jsem jej o zaslání více dat. M?žeme se tak podívat jaké p?eklepy nej?ast?ji uživatelé d?lají p?i zadávání ?eských e-mail?.

na základ? analýzy p?eklep? u našeho odb?ru mail? tu mám tip pro domainery @Wladass, @404m_com a spol – úpln? nej?ast?ji zadávaný p?eklep ve jmén? domény je https://t.co/4KJX89ruTA. Tak honem na Kubu. Ale bacha, je to drahá koncovka :-). Ješt? dodám, že zám?n Y a Z je už minimum

Zdrojem dat je databáze portálu dobraprace.cz kam m?žete zadat sv?j e-mail a když se ve vámi zvoleném regionu/oboru objeví nabídka, tak o tom dostanete informaci. Portál je plný zajímavých nabídek, a tak mají opravdu hodn? uživatel?. Vyšší desítky tisíc aktivních z nich pak odebírají také newsletter, z kterého jsou data za 3 m?síce. To je hodn? slušný vzorek a moc za n?j d?kuji :)

P?eklepové domény (typodomény) jsou velice oblíbeným zdrojem p?íjm? n?kterých domainer?. Najít dobrý kousek a správn? jej monetizovat znamenalo velmi slušný pasivní p?íjem na ?asto dlouhou dobu. Samoz?ejm? ty nek?iklav?jší p?ípady pak vedli k doménovým spor?m.

Pokračování na: 404m.com

Související články

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Proč info@vasefirma.cz není dobrá adresa a jak si vytvořit dobrou databázi…

Mohlo by se zdát, že je docela jedno, jaká e-mailová adresa se vám dostane do databáze, popř. jaký e-mail tam ručně zapíše obchodník nebo…

Zm?na v zasílání e-mail?

Seznam.cz zp?ís?uje svou antispamovou politiku, bojuje tak proti nevyžádané pošt?. Jak? Nov? ur?ili jako nutnou podmínku pro doru?ení hromadné…


Komentáře

(nezobrazuje se)