Prodané .cz domény 10. – 16. ?ervna

404m.com, 16. června 2019 ve 17:34:36, 5x přečteno

Z velké ?ásti za to m?že prodej domény 7z.cz, která byla v uživatelské aukci prodána na Subreg za 9.999 CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele a sm??uje na stránku s nabídkou k prodeji. Je to už podruhé, co se doména prodala na Subreg. P?edtím to bylo 26. února 2019 za 5,5K CZK. Na domén? nikdy žádný obsah nebyl.

Na druhém míst? je tento týden centrumbydleni.cz,  která byla odchycena a vydražila za 3,7K CZK na dAukce. Doména již byla p?evedena na nového majitele, prozatím však stále sm??uje na stránky dAukce. Na domén? byla v roce 2001 stránka s nabídkou hypoték. Další rok obsah zmizel. Znovu se na domén? objevil až v roce 2003, formou vyhledáva?e realitního portálu. O rok pozd?ji byla doména p?esm?rována na centrum.cz. Doména to opravdu není špatná. Dá se použít na r?zné projekty spojené nejen s realitami ale bydlením obecn?. Ideální by ale asi byl n?jaký magazín, který by zast?ešil další služby.

A do t?etice tu máme podivn? zn?jící doménu ideaart.cz. Na dAukce se prodala za 1,6K CZK. Doména už byla p?evedena na nového vlastníka Idea comunicative s.r.o., což trochu napovídá pro? jí cht?li. Na domén? byla od 2003 do 2005 prezentace spole?nosti IDEAART s.r.o.., pak už jen informace že web je ve výstavb?. V roce 2014 se na stránce objevila fotka živnostenského listu, což je nepochybn? zajímavý nápad jak prokázat že firma existuje :)

Tento týden bylo mén? ?asu na psaní. Navíc b?hání po venku v t?chto vedrech je n?jaké vy?erpávající. V?tšinou už kolem p?lnoci nevidím ani na klávesnici, takže po p?lno?ní sm?na, kdy se práv? v?nuji blogování se ?asto nekonala. P?emýšlím že by mohlo zabrat zlepšit fyzi?ku. Tém?? rok jsem nemohl b?hat kv?li zán?tu v achilovce a je to znát. Zkrácené svaly, kondi?ka bídná a kila navíc :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

Tak tu máme poslední p?ehled prodaných .cz domén pro rok 2018. Zatím vám ne?eknu jaký to pro ní byl rok,  budete si muset po?kat na ro?ním…

Prodané .cz domény 10. – 16. prosince 2018

Myslel jsem si, že v prosinci už bude klid, ale jak se ukazuje op?t jsme p?ekro?ili hranici 20K CZK a to dokonce hned více jak dvojnásobn?. I…

Prodané .cz domény 30. prosince – 5. ledna

Tentokrát jsou nejdražší domény rovnou dvě. Obě prodané na dAukce, každá za 3,1K CZK. Jedná se o opravdu dlouhé domény (23 znaků) –…


Komentáře

(nezobrazuje se)