Rick Schwartz – domaine?i nemají ani pon?tí o hodnot? LLL domén

404m.com, 29. září 2018 ve 01:07:06, 4x přečteno

Jeden z nejznám?jších domainer? na sv?t? Rick Schwartz na svém blogu zve?ejnil zajímavý p?ísp?vek, v n?mž tvrdí že trojznakové domény (LLL) .com mají hodnotu minimáln? 100K USD.

Podle n?j b?žný domainer prodává p?íliš levn?, protože nemá pon? o trhu, o tom co p?ijde a jakou hodnotudoména pro firmy. Demonstruje to na NNN (troj?íselných) .com doménách. Zatímco ostatní prodávali za 5K on už si své domény cenil na 100K+. A podle Ricka to samé se opakuje u LLL domém.

Trojznakové domény se prodávají za 25K – 37K USD. Podle n?j je to jen 1/10 ceny. V nedaleké budoucnosti se cena vyšplhá na 100K+. LLL jsou unikátní aktiva, která plní unikátní pot?eby n??eho velmi specifického.

P?iznává že se to z?ejm? netýká domén jako qxz a podobným, které mají jen velmi málo využití, ale stále jsou tu ostatní které mohou mít obrovské využití. M?li bychom si tak ud?lat domácí úkol a po?ádn? zapracovat na výzkumu kolem trojznakových domén.

Pokračování na: 404m.com

Související články

IDN.eu, nebo spíše IDN.euŠUS?

Spousta z Vás, možná dokonce Vy všichni, jste jistě slyšeli o nedávné aktivaci IDN EU domén, což roztančilo snad každého domain hantra,…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Trojznakové .cz domény v kv?tnu 2018

Trojznakové domény, obsahující jak ?ísla tak i písmen ubylo za poslední t?i m?síce 72.  Celkem je registrováno 16.905 domén, tedy zhruba…


Komentáře

(nezobrazuje se)