Jaké byly dny otev?ených dve?í WEDOS 2015

cn130.com, 18. října 2015 ve 20:02:05, 24x přečteno

Co se d?lo v sobotu 3. ?íjna na 7. WordPress konferenci jsem psal za?átkem m?síce. Na pátek jsem si ale našel ?as až te?. Vezmeme to všechno ale p?kn? popo?ad?. Akce Dny otev?ených dveWEDOS 2015 se konala v Hluboké nad Vltavou 2. ?íjna a na její po?ádání jsem m?l tu ?est se také podílet.

Celý koncept byl stanoven n?kolik m?síc? p?edem. Tentokrát to nem?la být taková monstrózní akce jako v roce 2014. Místo obrovského sálu v hotelu se zvolila místnost pro zasedání na radnici pro zhruba 50 lidí. Propagace cílila výhradn? na zákazníky a fanoušky WEDOS (sociální profily, administrace). Klasický koncept p?ednášek na konferencích se zm?nil na prezentace pro menší publikum s dostatkem prostoru na otázky a volnou diskuzi. Z programu zmizelo všechno, co není výhradn? IT. Po mnoha diskuzích o programu byli pozváni jen dodavatelé hardware z Fujitsu a Hewlett-Packard, kte?í m?li prezentovat hlavn? IT zajímavosti z kterých bude publiku p?echázet zrak

Prost? pohodová akce, kterou si každý fanoušek IT užije, dozví se n?co nového a na vlastní o?i se p?esv?d?í, že Wedos není žádná garážová firma. Ve?er si pak sedneme do místní restaurace a pokecáme o ?em budete chtít.

Samoz?ejm? tohle by sta?ilo ostatním, ale u Wedos to chodí tak, že musí mít n?co navíc. Nejv?tším tahákem této akce m?lo být hlavn? aktivní olejové chlazení a p?edstavení nového datacentra.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Kontrola ze živnostenského ú?adu

Dneska bych se s vámi rád pod?lil o zkušenost z kontroly ze živnostenského ú?adu. Jak jsem se na ní p?ipravil, jak prob?hla i jaké dojmy ve m?…

Blazinec se ctyrmi tablety na stole pro delivery sluzby

Vypada to tak, ze na front counteru ted mame od kazde delivery sluzby jejich tablet. Ani jedna z nich nenabizi API (tak abysme mohli napojit na nas…

WEDOS kone?n? zavedl podporu pro IDN domény

Nejv?tší poskytovatel sdíleného webhostingu v ?esku WEDOS, po dlouhých dvou letech kone?n? zavedl podporu pro IDN domény. Tedy domén…


Komentáře

(nezobrazuje se)