Kontrola ze živnostenského ú?adu

404m.com, 18. července 2018 ve 01:27:26, 6x přečteno

Dneska bych se s vámi rád pod?lil o zkušenost z kontroly ze živnostenského ú?adu. Jak jsem se na ní p?ipravil, jak prob?hla i jaké dojmy ve m? m? zanechala. Vzhledem k tomu, že potká d?íve ?i pozd?ji každého podnikatele, tak a? víte na co se máte t?šit ;)

Ve st?edu jsem ve schránce našel oznamovací dopis. V podstat? se jedná o formulá? velikosti A5, kde byly dopsány mé identifika?ní údaje a datum. Nachází se na n?m následující text.

Ve smyslu ustanovení § 60a zák. ?. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném zn?ní se dostavili pracovníci kontrolního odd. obecního živnostenského ú?adu v Tábo?e, nám na známou adresu sídla podnikatele ?i spole?nosti, za ú?elem provedení kontroly, resp. sjednání jejího termínu.

Pro Vaši nep?ítomnost si Vás dovolujeme požádat o kontakt našich konáních pracovník?, nejlépe telefonicky do 5 dn? od p?evzetí této výzvy. Volejte prosím v pracovní dny v dob? od 8:00 do 9:30 na tel. ?íslo:

Pokračování na: 404m.com

Související články

Startuji projekt Marketing Miner

Je tomu již doba, co jsem na sv?j blog n?co sepsal. O to v?tší mám radost, že jsem se k tomu dokopal s novým projektem Marketing Miner, který…

TopKontakt.cz – Garantované prokliky kupuje na Skliku

TopKontakt.cz je firemní katalog provozovaný mediální skupinou MAFRA (idnes.cz). Základní zápis je zdarma. Pokud vám zdatní obchodníci…

Tak DPH snad splněno

Dneska jsem odeslal formulář VIES s elektronickým certifikátem a mám tak svoji DPH povinnost vůči státu a EU snad už z krku. Zatímco…


Komentáře

(nezobrazuje se)