Jaké TLD se nejvíce prodávaly v roce 2019

404m.com, 5. ledna 2020 ve 02:08:14, 1x přečteno

Na TLDinvestors vyšlo zajímavé srovnání po?tu prodaných domén prvního ?ádu za rok 2019 vs 2018. Statistiky jsou postavené na datech z databáze NameBio. Trochu jsem si s tím ješt? pohrál a p?idal procentuální nár?st/pokles. Zárove? jsem zm?nil ?azení podle po?tu prodej? v roce 2019 a doplnil n?jaké poznámky.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 29. prosince – 6. ledna

Tak rok 2020 za?al p?kn?. Na dAukce se vydražila doména bradacova.cz za  11.006 CZK. Už byla p?evedena na nového majitele. Tato doména už se

5 tip? od zkušených affilák?

M?l jsem možnost nahlédnout pod ruce pár affilák?m, kterým se celkem da?í. To znamená, že vyd?lávají v p?epo?tu alespo? 50K CZK/rok. Možná…

Prodané .cz domény 12. – 18. srpna

Tak tu máme po necelých 5 m?sících prodej nad 10K na dAukce. Jedná se o doménu hakr.cz, která se 26 p?íhozech vydražila za 11.050 CZK.…


Komentáře

(nezobrazuje se)