Pod?kování + p?edstavení Hilbanks

podnikanivusa.com, 9. dubna 2020 ve 19:09:31, 5x přečteno

cht?l bych vám pod?kovat a všem komentujícím zde, za výborný obsah a jedine?ný blog. P?e?etl jsem jak knihu, tak chronologicky celý blog za pár týdn?. Bylo zajímavé vid?t s postupem ?asu, jak se váš pohled na v?ci vyvíjel, jaké zp?soby podnikání fungují a co za?íná být t?žší a t?žší. I když už pár let d?lám v?ci trochu jinak, rozší?ilo mi to perspektivu a donutilo více se zamýšlet, jestli ta cesta, kterou nyní jdu je ta jediná a nebo jestli stojí za to se podívat i z jiného úhlu.

Jmenuji se David, je mi 17 let a nedávno jsem se nechal zplnoletnit, abych se mohl naplno v?novat svým projekt?m sám a legáln?(:-)). “Podnikat” jsem za?al v 9 letech, kdy jsem si na webnodu založil blog o Letadlech a Kosmonautice, a punkov? na n?j kopíroval ?lánky z jiných web?. Návšt?vnost byla na moji úrove? celkem velká a m? to motivovalo d?lat v život? v?ci po svém. O rok pozd?ji jsem si za?al hrát se 3d modelama byt? a barák? (rozum?jte kostku se st?echou a okny), ud?lal fb stránku, a tohle podnikání skon?ilo tak rychle jak za?alo, když jsem dostal zakázku od realitní firmy na n?kolik barák?, co bych nebyl schopný realizovat :-). Potom jsem p?ešel nau?ení se html a css, od toho k designu, u kterého jsem kupodivu pár let vydržel. V 1. roce na st?ední jsem objevil ecommerce a založil sv?j první eshop. V druháku jsem t?ch eshop? vytvo?il a prodal kolem dvacítky a vyd?lal první velké peníze. Te? ve t?e?áku už p?išel ?as spojit vše dohromady a za?ít tvo?it n?co dlouhodobého. Rozhodl jsem se tedy spojit p?edchozí vztah k designu a ecommerce a vybudovat zna?ku s luxusními obrazy.

Hilbanks (Bel Air). Vím, že to vám to m?že znít divn?, zvlášt? protože jsem zatím osv? z ?eska, co žije na Slovensku. Je to proto, že práv? celá tahle firma m? tam napadla, je hodn? ovlivn?ná zdejší architekturou a moderními domy, a vlastn? celá image zna?ky na tom byla založena. Nejvíce se na tu oblast také soust?e?uji a jsem v kontaktu s tam?jšími firmami. Rozjezd firmy jde velmi pomalu, ale v??ím že to k tomu porst? pat?í a musí se tomu ob?tovat ?as. Jen m? prosím neukamenujte za image americké zna?ky, když jsem stále v ?esku. Slibuji, že hned jak uvidím v?tší zájem z americké strany, firmu tam založím. Ale v téhle chvíli si nemyslím, že by to bylo až tak moc prosp?šné (Koneckonc?, stále ješt? ani legáln? nemohu).

Vyrábíme luxusní obrazy. Co znamená luxusní? Snažím se dbát na nejlepší možnou kvalitu. Rám je z evropského borovice, plátno vyrábí n?m?cká firma Hahnemuehle a dovolím si tvrdit, že lepší žádná konkurence nenabízí. Celý obraz je potom kvalitní a bytelný a už na první pohled vypadá vyjíme?n?. Vyrábíme jak v Evrop?, tak v USA. Cena se m?že zdát pro ?eský trh vysoká, nicmén? když se zapo?ítá lokální výroba, kvalitní materiály a lidská práce, a nejsme IKEA, ani žádná jiná sériová výroba. Vše je d?láno ru?n?, od za?átku do konce.

Pokračování na: podnikanivusa.com

Související články

Aký bude doménový rok 2011 ?

Upozorňujem, že toto sedenie nebolo úplne zadarmo, preto na konci článku nájdete affiliate link na veštiareň Pod hrbom, na ktorý poprosím…

Google nasadil nové vyhledávání obrázk? i na desktopy

Pokud jste v posledních dnech hledali na Google n?jaký obrázek, asi jste si všimli pom?rn? zásadních zm?n, anebo také t?eba ne, protože Google…

Ultimátní test webhosting? – Jak rychlý dokáže být jednoduchý WordPress

?asto ?tu jak pomalý je WordPress. Napadlo m? proto ud?lat test, kde vezmu ?istou instalaci WordPress, základní šablonu a jeden z nejrychlejších…


Komentáře

(nezobrazuje se)