Verisign doménový report Q4/2019

404m.com, 14. března 2020 ve 23:51:02, 0x přečteno
Verisign doménový report Q4/2019

Verisign se stará o domény .com a .net. Je tak s p?ehledem nejv?tším registrem na sv?t?. Mimochodem stará se o 2 z 13 sv?tových root server?. Jeho pravidelné reporty nám však dovolují nahlédnout do statistik všech domén prvního ?ádu.

Co se týká nTLD t?ch bylo 29,3 milionu. Meziro?n? jich p?ibylo 5,5 milionu (zhruba 23,2 %). A?koliv si ?lov?k m?že vybrat ze stovek zajímavých TLD, tak 63,3 % všech registrovaných je TOP 10 nTLD. Jen pro zajímavost práv? te? v ?R nejvíce letí .online (15,65 %), .cloud (9,63 %) a .shop (4,9 %).

ngTLD respektive geo TLD je ozna?ení pro domény s názvem n?jaké lokality. V?tšinou se jedná o velká m?sta. Je ur?ena pro užší skupinu uživatel?, kte?í mají zájem o využití lokálního trhu. Na konci roku 2019 bylo delegováno 48 ngTLD, které mají více jak 1K registrovaných domén.

Po?et domén ve sv?t? stále roste, což asi nikoho nep?ekvapí, n?jaká náhrada za n? zatím není. A? se o to snaží, tak sociální sít? je opravdu nenahradí. Co se týká nár?stu nTLD, tak tam je t?eba brát v potaz velké investice do reklamy a r?zných propaga?ních akcí. Ten ?asto funguje jen do?asn? (viz. t?eba .xyz, která vládla kdysi žeb?í?k?m, protože je registr rozdával zdarma). Na druhou stranu v minulém roce jsem si všiml opravdu razantní nár?st propagace nTLD u ?eských hostingových firem. .cz doména by mohla závid?t.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 1. – 8. zá?í

Máme tu první poprázdninový týden a zatím to nevypadá, že by se situace na aukcích n?jak výrazn? zlepšila. Po?et prodaných domén se…

Co nám ?ekl o .cz domén? oficiální CZ.NIC Domain Report 2019

Doména .cz to nem?la v roce 2019 lehké. Vstupovala do n?j totiž o 20 CZK (16 %) dražší. CZ.NIC navíc celkem nevhodn? zd?vodnil její zdražení…

Verisign odhaduje že na sekundárním trhu se ro?n? prodají domény za více jak 1 miliardu USD

Postupné zdražování .com domén, které povolila vláda USA, vyvolalo hodn? debat. Domaine?i jsou naštvaní a dávají to najevo. Verisign na to…


Komentáře

(nezobrazuje se)