Prodané .cz domény 29. prosince – 6. ledna

404m.com, 23:42:05, 1x přečteno

Tak rok 2020 za?al p?kn?. Na dAukce se vydražila doména bradacova.cz za  11.006 CZK. Už byla p?evedena na nového majitele. Tato doména už se jednou na dAukce prodala a to v listopadu 2018 za 700 CZK. Tehdy se umístila na 8. míst?. Pro? její…

V nastavení poš?áka Mozilla Thunderbird m?žete u všech typ? p?íloh nastavit výchozí aplikace, které se mají používat pro otevírání  p?íloh. Pokud se vám nap?íklad ZIP soubory ve Windows standardn? otevírají v aplikaci WinRAR,…

Jaké TLD se nejvíce prodávaly v roce 2019

404m.com, 02:08:14, 5x přečteno

Na TLDinvestors vyšlo zajímavé srovnání po?tu prodaných domén prvního ?ádu za rok 2019 vs 2018. Statistiky jsou postavené na datech z databáze NameBio. Trochu jsem si s tím ješt? pohrál a p?idal procentuální nár?st/pokles. Zárove?…

« 4. ledna 2020 5. ledna 2020 8. ledna 2020 »