Prodané .cz domény 19. – 25. ?ervence 2021

404m.com, 25. července 2021 ve 23:42:08, 1x přečteno

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je ex24.cz, která se po 13 p?íhozech vydražila za 2.222 CZK. Prozatím však ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Na domén? se objevil obsah v roce 2011. M?l se na ní nacházet exeku?ní monitoring. V roce 2017 došlo k rebrandingu a p?esm?rování doményDoména má celkem 13 zp?tných odkaz? z 8 domén. Moc využití m? nenapadá. ?íslo 24 je spojeno s nep?etržitým provozem. EX se spojuje bu? s ex-partnerkou anebo s extinction (vyhubení). Teoreticky by se na domén? dal ud?lat t?eba seznam vyhynulých zví?at a n?jaký odpo?et, statistiky, infografiky atd. Pokud by data byla zajímavá mohl by web na domén? sloužit pro sb?r zajímavých zp?tných odkaz?.

Tento týden jsem se doménám v?noval jen v ?lánku Jak zajímavá je doména .design? N?kolik lidí se m? na ní ptalo a dokonce jsem zahlédl i n?jaké diskuze v r?zných skupinách.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 19. – 25. dubna 2021

Dnes pro vás mám jeden velký prodej, kterým se pochlubil Wladass. Poda?ilo se mu prodat velmi hezký kousek zalozenifirem.cz za 35K CZK. Jedná se…

Prodané .cz domény 25. – 31. ledna 2021

Nejdražší prodanou doménou se stala rezidencnibydleni.cz, která se vydražila na dAukce za 2,7K CZK. Doména již byla p?evedena na nového…

Ochraná lh?ta expirovaných .cz domén se vrací zp?t na 60 dní

CZ.NIC dnes rozeslalo registrátor?m email s informací, že se ruší mimo?ádné opat?ení, které prodloužilo ochrannou lh?tu u expirovaných .cz


Komentáře

(nezobrazuje se)