Jak si vedly TLD v prvním pololetí 2019

404m.com, 18. července 2019 ve 04:35:39, 3x přečteno

Na Namepros se v jednom vlákn? objevil celkem hezký p?ehled srovnání prodaných gTLD za rok 2018 a 2019. Data jsou z databáze NameBio. Byly vybrány pouze domény s cenou nad 100 USD.

Pokud vezmeme všechny evidované domény (gTLD, nTLD i ccTLD), tak meziro?n? bylo oznámeno o 28 % více prodej? a pr?m?rn? vzrostla cena prodané domény o 17 % na 1545 USD. V prodejích vedou t?i nejznám?jší TLD .com, .net a .org.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 15. – 21. ?ervence

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala Dvojdomy.cz, kterou prodal Michal za 10K CZK. Doménu si registroval v kv?tnu tohoto roku a…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2019

Blueboard p?idal dvoufaktorové ov??ení. K heslu m?žete použít ješt? SMS. Možná se to zdá jako mali?kost, ale existuje skupina lidí, kte?í…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v b?eznu 2019

Forpsi zná snad každý, aby také ne podle graf? CZ.NIC je to sou?asná hostingová dvojka. Také je to jeden z t?ch starých dinosaur?, kte?í…


Komentáře

(nezobrazuje se)