Prodané .cz domény 15. – 21. ?ervence

404m.com, 22. července 2019 ve 00:37:48, 1x přečteno

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala Dvojdomy.cz, kterou prodal Michal za 10K CZK. Doménu si registroval v kv?tnu tohoto roku a smlouva o prodeji byla podepsáná o dva m?síce pozd?ji. A pak že hezké kousky se nedají sehnat za reg fee. Popravd? jsem nev??il že byla volná :)

Na druhém míst? je další soukromý prodej. Lukáš prodal hezký kousek TerenniAuta.cz za 2.500 CZK. Doménu prodal p?es aukci na Webtrhu. Vlastnil jí 11 let. P?vodn? na ní cht?l rozjet inzerci, ale z plánu nakonec sešlo.

A do t?etice tu máme nejdražší prodej na dAukce. Doména mimiburza.cz se po 18 p?íhozech vyšplhala na 2.099 CZK. Už byla p?evedena na nového majitele, který jí zaparkoval. Na domén? se poprvé objevil obsah v roce 2007. Jak název napovídá jednalo se o inzertní portál zam??ený na v?ci pro d?ti. Ten na domén? vydržel se zm?nou designu až do roku 2018. Pak nechal majitel doménu expirovat. Podle Marketing Miner vede na doménu 3338 zp?tných odkaz?§ z 98 domén, ve vyhledávání je 19 organických odkaz? s návšt?vností cca 3. Vzhledem k tomu, že je doména zaparkovaná, tak ty zmizí. Na druhou stranu ty další odkazy z 98 domén mohou stále poskytovat zajímavou návšt?vnost.

Co se týká ?lánk?, tak tento týden jsem se v?noval doménám hned dvakrát. Na Namepros se objevilo zajímavé porovnání prodeje TLD prvního pololetí 2018 a 2019. Vybral jsem ty nejzajímav?jší data a shrnul je v ?lánku Jak si vedly TLD v prvním pololetí 2019.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 15. – 21. ?íjna 2018

Na druhém míst? je volfova.cz, která se vydražila na dAukce za 2.622 CZK. Jedná se o pom?rn? rozší?ené ?eské p?íjmení. Využití tedy jako…

Prodané .cz domény 13. – 19. ledna

Nejdražší doména tohoto týdne se prodala na dAukce. Za DanovaSprava.cz zaplatil její nový majitel 19.999 CZK. Dříve na doméně byla reklama…

Prodané .cz domény 15. – 21. února

Ješt? než za?neme rád bych se vrátil k prodeji domény finance24.cz z minulého týdne. Honza Horák, v?tšinový vlastník Gransy s.r.o., v…


Komentáře

(nezobrazuje se)