Jak schovat osobní údaje u .cz domény

404m.com, 13. října 2015 ve 02:22:20, 24x přečteno

V posledních dnech se za?al pom?rn? ?asto objevovat dotaz jak schovat osobních údaj? u .cz domén. CZ NIC sice neumož?uje registrátor?m provozovat službu whois proxy, ale pokud máte ov??ený kontakt emailem, telefonem, dopisem a založíte si mojeID, tak lze u fyzických osob schovat vše mimo jména a p?íjmení. Jak na to, jsem si pro vás p?ipravil v následujícím velmi názorném p?íklad?, který celý proces ukazuje krok za krokem.

Na za?átek znovu upozor?uji, že je pot?eba mít ov??ený kontakt emailem, telefonem a dopisem. Celý proces ov??ení kontaktu (identifikátoru) když tak zahájíte zde, p?ímo na stránkách CZ NIC. Nevím te? jak dlouho to trvalo, ale tuším do týdne jsem m?l všechno hotové. Ješt? malé upozorn?ní. Po dokon?ení celého procesu bude váš kontakt p?eveden od vašeho registrátora k CZ NIC.

?ást kontakt? lze schovat p?es vašeho akreditovaného registrátora domén, u kterého máte vedený kontakt. N?kte?í neumožní schovat v?bec nic, jiní toho umí zase více. Ten m?j neum?l schovat adresu a telefon.

Identifikátor kontaktu najdete ve whois, pop?ípad? v administraci svého registrátora u kterého jste si jej založili. V?tšinou je to název akreditovaného registrátora a n?jaký shluk ?ísel a písmen. Vždy velkými písmeny. jsem si založil identifikátor se svou p?ezdívkou.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Kv?li GDPR bude CZ.NIC skrývat osobní údaje ve WHOIS

GDPR p?kn? trápí provozovatele stránek. Nové na?ízení z dílny EU Obecné na?ízení o ochran? osobních údaj? je opravdu obecné a navíc…

Krátký p?ehled – ?eši a nTLD

V?tšina nTLD nesvádí boje mezi sebou, ale spole?n? se snaží p?esv?d?it uživatele, že mají své místo na internetu. Využívají k tomu r?zné…

Uniregistry m?ní politiku zobrazování osobních údaj? ve WHOIS na opt-in

Na Kajmanských ostrovech vstoupí v platnost nový zákon na ochranu osobních údaj?, který je podobný GDRP. Vzhledem k tomu, že Kajmanské…


Komentáře

(nezobrazuje se)