Krátký p?ehled – ?eši a nTLD

404m.com, 18. ledna 2019 ve 02:18:04, 2x přečteno
Krátký p?ehled – ?eši a nTLD

V?tšina nTLD nesvádí boje mezi sebou, ale spole?n? se snaží p?esv?d?it uživatele, že mají své místo na internetu. Využívají k tomu r?zné formy reklamy, v?etn? velmi velkých slev. Mnoho z nich vsází na to, že zákazník další rok prodlouží. Spousta nTLD se také objevila v nabídce ?eských hostingových firem jako alternativa k .cz a gTLD. Jak je mají ?eši rádi a využívají je v?bec?

P?iznám se že netuším pro? vede .online. Nepat?í zrovna k nejlevn?jším (697 CZK u Subreg), ale na první rok je možné získat jí za pár korun. Vid?l jsem i ceny pod 100 CZK.

.cloud pat?í Aruba, což je mate?ská spole?nost vlastnící Internet CZ, a.s. (Forpsi). Ten je pom?rn? siln? tla?í dlouhodob? prost?ednictvím akcí. Tlak je znát i na oficiálním ceníku, kde je najdete na ?tvrtém míst? pod .cz, .eu a .sk. Samoz?ejm? vliv bude mít i cena 199 CZK registrace a prodloužení je na doménu super.

A kde ?eši nTLD registrují? Nejoblíben?jší je jedni?ka v po?tu akreditací Gransy, s.r.o. (Subreg). Ostatní na ?eském trhu akreditaci nemají, takže musí registrovat p?es akreditovaného registrátora. Jejich statistiky tak nelze zjistit, protože se zapo?tou Tucows, Ascio atd.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Aktuální stav nTLD

O nTLD píšu spíše zajímavosti. Popravd? ale v sou?tu to s nimi není zas tak dobré. Za poslední roky nezískaly zrovna dobrou pov?st.…

Velký pr?zkum ICANN pov?domí o nTLD a gTLD

ICANN si nechal ud?lat pom?rn? rozsáhlý pr?zkum o nTLD a gTLD. Zkoumal p?itom jak se na n? dívají návšt?vníci i majitelé domén. V?tšina dat…

Jak si vedou nTLD

Kolem nTLD je taková divná mlha p?edsudk?. I po tolika letech si nejsem zcela jistý jak se k nim postavit. M?lo by se jednat o b?žné domény,…


Komentáře

(nezobrazuje se)