Prodané .cz domény 31. ledna – 6. února 2022

404m.com, 6. února 2022 ve 23:55:00, 5x přečteno

Prvním z nich je doména tvujsvet.cz, která se po 34 p?íhozech vyšplhala na 18,2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Historie domény sahá do roku 2007. Byl na ní web pro sdílení obsahu. Celkem za svou existenci získala 1027 zp?tných odkaz? z 69 domén. Když tak na n? ale koukám, tak mi nep?ijdou až tak zajímavé. Jsou to odkazy spíše z komentá??, diskuzí atd. Na druhou stranu samotná doména nezní až tak špatn? a umím si jí p?edstavit pro ?adu projekt?. Jen pro zajímavost našel jsem jí v Doménovém rejst?íku. V prosinci 2020 se vydražila za 200 CZK na dAukce.

Na druhém míst? je zahrada-bydleni.cz, která se také na dAukce vydražila za 5.001 CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. V roce 2006 se na ní objevil katalog firem. Nicmén? asi ne moc úsp?šný. V roce 2009 tam bylo necelých 60 záznam?. Pak v archivu nic není až do roku 2013, kdy se na ní objevila prezentace propagují p?stitelské výrobky. Na pevní pohled vypadala spíše jako magazín. Na doménu vede jen 20 odkaz? z 6 domén. Hmm nevím p?ijde mi to trochu moc pen?z za poml?kovou doménu.

Pak tu máme ješt? jeden zajímavý kousek a to dietahubnuti.cz. Po 10 p?íhozech na dAukce se cena dostala až na 1,5K CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Doména má první záznam v archivu z roku 2008, kdy na ní byl magazín o hubnutí. Moc se mu však neda?ilo. Celkem doména získala jen 13 zp?tných odkaz? z 5 domén.

Až do pond?lí máte možnost nabídnout vaší .cz doménu ?tená??m 404M pod ?lánkem Vaše .cz domény na prodej CXVII. (max 20K CZK). Pokud toho máte více, tak do komentá?e p?idejte i odkaz na portfólio.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 31. prosince 2018 – 06. ledna 2019

Tak rok 2019 za?al opravdu velkolep?. Na dAukce se vydražila doména ez.cz za neuv??itelných 101.202 CZK. A?koliv trvala jen 40 minut bylo u?in?no…

Prodané .cz domény 11. prosince – 17. ledna

Zatím to vypadá, že se trh s .cz doménami jen rozjíždí. A?koliv byl tento týden lepší než minulý, meta 20K CZK nebyla prozatím dosažena.…

Prodané .cz domény 17. – 23. února

Dnešní týdenní p?ehled prodaných .cz domén je opravdu nabušený :) Už si ani nepamatuji kdy bylo v tabulce nejdražších domén 17 kousk? a…


Komentáře

(nezobrazuje se)