Prodané .cz domény 17. – 23. února

404m.com, 23. února 2020 ve 15:49:25, 2x přečteno

Dnešní týdenní p?ehled prodaných .cz domén je opravdu nabušený :) Už si ani nepamatuji kdy bylo v tabulce nejdražších domén 17 kousk? a dva hned s cenou p?es 10K CZK. Ale vezmeme  to postupn?.

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je obrazynastenu.cz. Na dAukce byla vydražena za 13K CZK a stala se tak 3. nejdražší doménou roku 2020. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. V roce 2013 se na ní objevil e-shop s nabídkou dekorativních obraz? do byt?, v?etn? 3D. E-shop na domén? skon?il v roce 2017 a nahradila jej parkovací stránka hostingu. Podle Marketing Miner, za svou existenci nasbíral 100 odkaz? z 32 domén. dAukce u domény uvád?la srank 6 ale po posledním p?epo?tu má 4. N?které odkazy tak mohou být celkem silné. Co se týká domény, tak asi není lepšího využití než e-shop, který na ní byl. Jen bych to vylepšil o aplikaci využívající rozší?enou realitu. V reálu byste se mohli podívat jak který obraz bude u vás vypadat.

Pak tu máme zajímavý prodej sperky-exclusive.cz za 11K CZK. I tato doména zatím ?eká na p?evod na nového majitele. Na domén? se od roku 2010 nacházel eshop s nabídkou šperk? Swarovski z ?ady Exclusive. Co jsem zb?žn? koukl na Google, tak tyto šperky jsou celkem drahé, tedy alespo? v porovnání s b?žnými Swarovski kamínky. Šperky ?adíme do kategorie luxusního zboží a domény se podle toho hodnotí trochu jinak. Ovšem nevím co jsem koukal na ceny, tak zas tak drahé tyto konkrétní nejsou (v?tšinou se používá st?íbro). Na druhou stranu budou o dost dostupn?jší. Podle Marketing Miner má doména slušných 1726 odkaz? z 61 domén. Navíc se stále vyskytuje ve vyhledání na ?adu klí?ových slov obsahujících swarovski a druh šperku. Oživit by to asi problém nebyl. Sta?ilo by se vrátit k p?vodní struktu?e anebo použít správné p?esm?rování a nabrat pár desítek kvalitních odkaz?.

Možná si ?íkáte a co bezpoml?ková verze sperkyexclusive.cz? Ta se dražila tento týden také. Cena se nakonec vyšplhala na 6,1K CZK. Zdali je kupec stejný prozatím nevíme. Bezpoml?ková verze sloužila celou dobu jako p?esm?rování. Nevedou na ní žádné zp?tné odkazy. Je zajímavé, že si n?kte?í lidé zvolí jako hlavní doménu tu s poml?kou.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 17. – 23. prosince 2018

O první míst se tento týden d?lí dv? domény. První z nich je skla.cz, kterou koupil domainer wolf za 10K CZK. Koupi nahlásil pod p?ehledem z…

Prodané .cz domény 3. – 9. února

Hmm tento rok rozhodně českému domainingu svědčí. Máme tu totiž nový rekord. Na českých aukcích se dohromady prodaly domény za 114.878…

Prodané .cz domény 11. – 17. listopadu

Tento týden se po dlouhé době vydražila krásná geo doména na dAukce. Za edinburgh.cz dal kupec 9,5K CZK. Teď už jen stačí na doméně


Komentáře

(nezobrazuje se)