Jak poznat že posílá emaily opravdu m?j webhosting

cn130.com, 30. října 2018 ve 01:10:24, 1x přečteno
Jak poznat že posílá emaily opravdu m?j webhosting

Jedním z ukazatel? napadení vašeho webhostingu je rozesílání spamu anebo jiných nebezpe?ných email?. V?tšinou vám to hosting brzy zatrhne a vypne PHP funkci mail(), protože necht?jí, aby jejich mailserver skon?il na n?jakém blacklistu. Jenomže ne vždy to probíhá tak rychle a práv? rychlost m?že rozhodnout o tom, kolik neplechy napáchá váš napadený webhosting. Poj?me se spolu na to podívat.

Po napadení vašeho webhosting je v?tšinou za?azen do botnetu a z ?ídícího serveru (command and control server) mu postupn? chodí p?íkazy, co má d?lat. V?tšinou je to p?íkaz dále ší?it napadení anebo se podílet na phishingu práv? pomocí email?. Webhosting obdrží seznam emailových adres, které má zaspamovat.

Postupn? na n? za?ne posílat emaily. Ne všechny dorazí anebo mohou být doru?eny. Mailserver tyto zprávy vrátí zp?t (pokud má kam). Samoz?ejm? pokud jste je neposlali, tak byste m?li zpozorn?t.

Našt?stí ve v?tšin? p?ípad? poslal n?kdo jen email vaším jménem. Emaily toto ve své podstat? umož?ují. Spole?n? s emailem posíláte i hlavi?ku, která práv? odesilatele obsahuje, no a tu si m?žete velice snadno upravit jak uznáte za vhodné.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Velký test českých PPC agentur (1. díl)

40 PPC agentur, jedna poptávka na vytvoření reklamní kampaně. Jaké ceny si agentury účtují a za co? Kdo klientům lže, kdo slibuje…

Jak jsem testoval NoLimit na HPE Moonshot

Koncem ?íjna za?al Wedos testovat NoLimit na nových výkonných serverech HPE Moonshot a vyzval fanoušky a? pomohou. Rozhodl jsem se, že do toho…

Par nedavnych prihod s mymi zamestnanci

Nedavno jsme najali novou zamestnankyni. Sla na specialni akci, kde se rozdavaly pizzy. Hned ukradla deset dolaru z nadoby na spropitne. Kdyz byla…


Komentáře

(nezobrazuje se)