Wedos p?edstavil nový NoLimit. P?ináší lepší parametry ale i vyšší cenu

cn130.com, 12. června 2019 ve 01:35:13, 4x přečteno

Na konci kv?tna Wedos oficiáln? p?edstavil na blogu sv?j vylepšený sdílený webhsoting NoLimit. O pár dní pozd?ji dorazily informace i na email. Poj?me se spolu na nové parametry i vylepšení podívat.

NoLimit je nejpoužívan?jším sdíleným webhostingem v ?R. Budeme li v??it oficiálním ?ísl?m na stránkách wedos.cz, tak mají více jak 104 tisíc aktivních NoLimit, což je opravdu hodn?. Tato ?ísla jsou uv??itelná, protože i statistiky CZ.NIC uvádí, že Wedos hostuje 208.884 .cz domén (více než 2. a 3. dohromady). Z p?edchozích ?lánk? také víme že mají desítky tisíc .eu domén a tisíce .sk domén. Osobn? mám momentáln? 10 webhosting? NoLimit a jedu na nich jak malé, tak i v?tší projekty.

P?vodní NoLimit vznikl p?es osmi a p?l lety. Wedos se s ním trefil zrovna do období rozkv?tu WordPress, pro který byl ideální. Za cenu 25 CZK/m?síc jste tak získali plnohodnotný webhosting. Konkurence tehdy zna?n? zaspala. Jejich tarify trp?ly na nedostatek pam?ti, omezené p?enosy a i málo místa. Sice sta?ily pro vlastní tvorbu ale WordPress byl a je pom?rn? náro?ný. Podle m? i to je d?vod pro? se Wedos poda?ilo vyr?st. Prost? p?išel se super tarifem za pár korun v dob? kdy ho všichni pot?ebovali.

Za ty roky byl NoLimit r?zn? vylepšován. P?ešlo se komplet na SSD p?ibyly r?zné ochrany, které ulevily od stále nar?stajících útok?, a p?ed pár lety za?al Wedos z?izovat nové služby na rychlých serverových sk?íních HPE Moonshot s 45 servery, na kterých b?ží Wedosí cloud. Tam jsou údajn? ješt? rychlejší SSD díky NVMe a p?ibyla možnost využívat proxy servery, což je trochu ošemetná v?c. Pokud o tom nevíte a n?co p?ed?láváte v ostré verzi, tak koukáte že zm?ny nic ned?lají a ne a ne najít chybu ???? Na druhou stranu když už p?ijdete na to jak to funguje, je to super.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Jak jsem testoval NoLimit na HPE Moonshot

Koncem ?íjna za?al Wedos testovat NoLimit na nových výkonných serverech HPE Moonshot a vyzval fanoušky a? pomohou. Rozhodl jsem se, že do toho…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v srpnu 2015

Tak Active24 se p?idal do klubu nabízejících neomezený hosting. Cena je 49 CZK/m?síc. Parametry tak trochu p?ipomínají nejprodávan?jší…

Řekněte si u placla.cz o příplatek

Pokud pravidelně chodíte na pay per post systém placla.cz, sledovat jestli do systému nepřibyla poptávka na nějaký nový článek, který by…


Komentáře

(nezobrazuje se)