Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XII.

404m.com, 18. července 2020 ve 17:32:43, 0x přečteno
Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XII.

Dostávám od vás pravideln? dotazy jak pokra?uji v investování a také jestli budete na pokra?ování muset ?ekat dalšího p?l roku :) Proto jsem se rozhodl, že pokud bude o ?em psát, tak zkusím každý kvartál.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

P?edn? ?ekal jsem že se “n?co” bude dít. Koronavirus zasáhl ekonomiku v ?R i ve sv?t? a m?l nastartovat velkou krizi. Jenomže trhy se chovají, jakoby se vše m?lo vrátit do starých kolejí. Extrém je pak USA. Postupn? jsem tak p?ešel na opatrn?jší “spo?ící” p?ístup a ?ekám na zajímavé nabídky.

Aby bych v obraze tak sleduji pár vybraných ú?t? na Twitter (@JanTomanekFio, @DavidBrzekFio, @LukasKovanda, @PHadrousekFio, @JanRaskaFio, @DavidLamacFio, @MVarechaFIO, @Fio_investice  a @investicniweb). Investování mám pro zábavu a v?nuji tomu pár hodin m??n?. Pokud chci být alespo? trochu v obraze, tak to chce sledovat lidi, kte?í mají v popisu práce být v obraze a dokáží informace pro vás t?ídit. Na tohle je Twitter bezkonkuren?ní.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – formulá? W-8BEN

V minulém p?ehledu Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XII. jsem zmínil, že se pouštím do amerických dividendových titul?.…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio X.

Máme tu konec roku, a tak jsem zašel do banky vybrat si dividendy z akcií, které jsem za posledních 8 let postupn? nakoupil. Jak jsem slíbil…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XI.

Je zajímavé sledovat filmy o p?icházející finan?ní krizi jako Sázka na nejistotu, Den p?ed krizí anebo Wall Street: Peníze nikdy nespí, ale


Komentáře

(nezobrazuje se)