Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XII.

404m.com, 18. července 2020 ve 17:32:43, 4x přečteno
Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XII.

Dostávám od vás pravideln? dotazy jak pokra?uji v investování a také jestli budete na pokra?ování muset ?ekat dalšího p?l roku :) Proto jsem se rozhodl, že pokud bude o ?em psát, tak zkusím každý kvartál.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

P?edn? ?ekal jsem že se “n?co” bude dít. Koronavirus zasáhl ekonomiku v ?R i ve sv?t? a m?l nastartovat velkou krizi. Jenomže trhy se chovají, jakoby se vše m?lo vrátit do starých kolejí. Extrém je pak USA. Postupn? jsem tak p?ešel na opatrn?jší “spo?ící” p?ístup a ?ekám na zajímavé nabídky.

Aby bych v obraze tak sleduji pár vybraných ú?t? na Twitter (@JanTomanekFio, @DavidBrzekFio, @LukasKovanda, @PHadrousekFio, @JanRaskaFio, @DavidLamacFio, @MVarechaFIO, @Fio_investice  a @investicniweb). Investování mám pro zábavu a v?nuji tomu pár hodin m??n?. Pokud chci být alespo? trochu v obraze, tak to chce sledovat lidi, kte?í mají v popisu práce být v obraze a dokáží informace pro vás t?ídit. Na tohle je Twitter bezkonkuren?ní.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – formulá? W-8BEN

V minulém p?ehledu Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XII. jsem zmínil, že se pouštím do amerických dividendových titul?.…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – IPO Pilulka.cz

Hodn? se te? mluví a píše o IPO Pilulka.cz, která chce vstoupit na trh START Pražské burzy. P?ichází ryzí r?stový titul hladový po expanzi…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio X.

Máme tu konec roku, a tak jsem zašel do banky vybrat si dividendy z akcií, které jsem za posledních 8 let postupn? nakoupil. Jak jsem slíbil…


Komentáře

(nezobrazuje se)