Jak jednoduše a automaticky vkládat do p?ísp?vk? ve WordPress další obsah

404m.com, 13. července 2019 ve 02:45:29, 6x přečteno
Jak jednoduše a automaticky vkládat do p?ísp?vk? ve WordPress další obsah

Dneska bych se s vámi rád pod?lil o jednu vychytávku, kterou používám u WordPress. Ob?as se mi stává, že pot?ebuji vložit n?jaký obsah do p?ísp?vk? ve WordPress. Nap?íklad když si odstrollujete tém?? na konec tohoto ?lánku, tak tam uvidíte “Další ?lánky k tématu”. Tento seznam vytvá?í plugin WordPress Related Posts. Jenomže má jen pár možností kam seznam umístit.

V?tšina rozší?ení do WordPress, která mají n?co zobrazovat má jen základní volby, kde to mají zobrazit. ?asto se navíc “tlu?ou” s dalšími. Ve výsledku tak m?žete narazit na mnoho komplikaci, které bu? skon?í úpravou kódu anebo se prost? budete muset smí?it s náhradou.

Existuje však i další varianta – plugin Ad Inserter. Jedná se o plugin, který je ur?en pro vkládání reklamních kód? kamkoliv na stránku s p?ísp?vkem, stránkou anebo výpisem p?ísp?vk?. Má navíc pom?rn? hodn? rozší?ených nastavení, které umož?ují zobrazovat reklamní kód jen za ur?itých okolností. Práv? kv?li tomuto jsem jej za?al používat. Pot?eboval jsem totiž omezit zobrazování reklam u reklamních p?ísp?vk?. Když už si n?kdo za reklamní ?lánek zaplatí, tak by co nejvíce plochy m?lo pat?it jen jemu.

Ale vra?me se zp?t k pluginu Ad Inserter. On vlastn? umí vkládat jakýkoliv kód. Je mu jedno jestli to je reklamní kód anebo jakýkoliv jiný. M?že to být JavaScript, WP shortcode anebo klidn? PHP. Takže si jen nastavíte kde se má daný kód zobrazovat, za jakých podmínek a prost? se tam objeví. Když se nad tím zamyslíte tak se s tím dají d?lat neskute?né prasárny :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak se WordPress p?ipravuje na GDPR

GDPR klepe na dve?e. Pokud si ukládáte jakákoliv osobní data (nap?íklad email) musíte být procesn? p?ipraveni a mít uzav?ené…

Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény

Máme tu první srovnání v rámci Ultimátního testu webhosting?. Jedná se o test za?azený jako subjektivní, protože vyjad?uje m?j pohled na…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…


Komentáře

(nezobrazuje se)