3 tipy na automatické odkazy ve WordPress

404m.com, 27. června 2020 ve 17:45:35, 6x přečteno
3 tipy na automatické odkazy ve WordPress

Dnes bych se s vámi rád pod?lil o pár jednoduchých tip? jak automaticky a pr?b?žn? vytvá?et automaticky zp?tné odkazy pomocí WordPress a plugin?. Není to žádný black hat, všechno jsou to metody postavené na užite?ných funkcionalitách pro ?tená?e. Linkbuilding je jen takový bonus ;)

Interní odkazy na webu jsou také velice d?ležité a ?asto opomíjené. Pokud nalinkujete n?jaký starší ?lánek, tak vyhledáva??m sd?lujete, že jeho obsah je stále aktuální a n?jak se váže k aktuálnímu tématu. Pokud takovýchto odkaz? na jeden ?lánek bude p?ibývat pr?b?žn?, ukážete tím Google, že je velice autoritativní, protože na n?m stavíte, dob?e zpracovaný  anebo se jedná o evergreen (stále aktuální, ?asem nezasažený obsah).  Popravd? v?tšina blog? má pár takovýchto ?lánk?, které ?asto tvo?í v?tšinu pravidelné návšt?vnosti.

Ok, aby se vám tohle povedlo chce to kvalitní dob?e zpracovaný obsah, zamakat na onpage a dostatek odkaz? (i externích). Pak se zahnízdíte ve výsledcích vyhledávání i na dlouhé roky.

Na 404M byl prvním ?lánkem tohoto druhu ?ísla v ?ínské kultu?e, který jsem napsal p?ed 9 lety :) ?ínští domaine?i se postupn? za?ali prosazovat a ob?as bylo matoucí, co vlastn? kupují. V jedné diskuzi jsem našel zmínku, že ?í?ané jsou v porovnání s námi extrémn? pov?r?ivý. P?išlo mi to zajímavé, zpracoval jsem téma a vznikl z toho ?lánek, který dodnes p?ináší návšt?vníky. I když to není cílovka :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak maskovat affiliate odkazy

Při propagování affiliate programu dostáváš k dispozici url adresu, na kterou je potřeba posílat návštěvníky, aby se ti započítávaly…

Pagerank, Srank ani počet indexovaných stránek Googlem mě při nákupu odkazů nezajímají

Včera večer jsem po nějaké době procházel nabídky odkazů a reklamních ploch na webtrhu. Zaujalo mě, jak jsou stavěny inzeráty: “Bannery,…

Prodané .cz domény 26. – 31. kv?tna

Nejdražší doménou tohoto týdne je hlidejsizdravi.cz. Byla prodána na dAukce za 4,1K CZK. Již byla p?evedena na nového majitele a sm??uje na


Komentáře

(nezobrazuje se)