Jak mi jde investování na eToro – únor 2023

404m.com, 3. března 2023 ve 01:59:31, 7x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – únor 2023

V minulém roce se propadlo drsn? krypto a technologické akcie. Místo r?stu p?išla stagnace, takže jsem musel hledat nové strategie. V malém tak na eToro hlavn? zkouším r?zné spekulovat na r?stu vybraných ETF. Dále jsem se rozhodl budovat tam stabiln?jší portfolio z ETF. A jak mi to jde?

Po lednovém opožd?ném santa rally pomalu za?íná p?icházet vyst?ízliv?ní. O?ekávané propady v d?sledku zvyšování úrokových sazeb FED nakonec asi p?ijdou. Respektive všichni ?ekají, že peníze za?nou proudit z akcií do dluhopis?, takže než sledovat úrokovou míru jakou nastolí FED bude lepší sledovat výnosnost dluhopis? a samoz?ejm? výsledky firem. V tomto duchu byl i únor. P?ijde mi že všichni vy?kávají a ?ekají na propad.

BTC rally se nekonala. ?íkal jsem si, že když BTC prolomí 25K USD mohl by pokra?ovat dál, ale nestalo se. Takže moje krypto ješt? n?jakou dobu bude “u ?erveného ledu”.

?ína je pro m? záhadou. ?ekal jsem tam oživení až odezní Covid pravidla, ale moc se to nehne. Možná jsou i investo?i vystrašení z toho co se událo s akciemi ruských firem po úroku na Ukrajinu. Prost? hrozba vojenské eskalace na Taiwanu tu po?ád je. Anebo že by za to mohla podporu Ruska a obava ze sankcí? T?žko ?íct, ale je to škoda. ?ínské technologické spole?nosti se mi líbí :/

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování na eToro – ?íjen 2023

Vzhledem k tomu, že v?tšinou už si nepamatuji co se d?lo p?ed týdnem, jaké jsem m?l pocity a o ?em jsem p?emýšlel, rozhodl jsem se, že si na

Jak mi jde investování na eToro – ?erven 2023

V ?ervnu trhy p?kn? rostly, takže už mi nadále nejde spekulovat na poklesu a r?stu $TQQQ jako d?íve. Intex NASDAQ100 je prost? neúm?rn? drahý,…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – zá?í 2023

Zá?í bylo zajímavé a p?ineslo pár hezkých p?íležitostí které jsem nakonec využil. U n?kterých jsem zaváhal, ale doba je nejistá.…


Komentáře

(nezobrazuje se)