Jak mi jde investování na eToro – únor 2023

404m.com, 3. března 2023 ve 01:59:31, 4x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – únor 2023

V minulém roce se propadlo drsn? krypto a technologické akcie. Místo r?stu p?išla stagnace, takže jsem musel hledat nové strategie. V malém tak na eToro hlavn? zkouším r?zné spekulovat na r?stu vybraných ETF. Dále jsem se rozhodl budovat tam stabiln?jší portfolio z ETF. A jak mi to jde?

Po lednovém opožd?ném santa rally pomalu za?íná p?icházet vyst?ízliv?ní. O?ekávané propady v d?sledku zvyšování úrokových sazeb FED nakonec asi p?ijdou. Respektive všichni ?ekají, že peníze za?nou proudit z akcií do dluhopis?, takže než sledovat úrokovou míru jakou nastolí FED bude lepší sledovat výnosnost dluhopis? a samoz?ejm? výsledky firem. V tomto duchu byl i únor. P?ijde mi že všichni vy?kávají a ?ekají na propad.

BTC rally se nekonala. ?íkal jsem si, že když BTC prolomí 25K USD mohl by pokra?ovat dál, ale nestalo se. Takže moje krypto ješt? n?jakou dobu bude “u ?erveného ledu”.

?ína je pro m? záhadou. ?ekal jsem tam oživení až odezní Covid pravidla, ale moc se to nehne. Možná jsou i investo?i vystrašení z toho co se událo s akciemi ruských firem po úroku na Ukrajinu. Prost? hrozba vojenské eskalace na Taiwanu tu po?ád je. Anebo že by za to mohla podporu Ruska a obava ze sankcí? T?žko ?íct, ale je to škoda. ?ínské technologické spole?nosti se mi líbí :/

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování na eToro – leden 2023

V minulém roce se brutáln? propadlo krypto, takže jsem eToro využíval spíše na obchodování r?zných ETF, které v sob? mají páku. Celkem to…

Jak mi jde investování na eToro – únor 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro.…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2023

Jak jsem psal ve shrnutí Jak mi jde investování na eToro – leden 2023, tak v lednu jsem m?l pocit, že se dostavilo opožd?né santa rally.…


Komentáře

(nezobrazuje se)