Jak mi jde investování na eToro – ?íjen 2023

404m.com, 1. listopadu 2023 ve 22:50:32, 5x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – ?íjen 2023

Vzhledem k tomu, že v?tšinou už si nepamatuji co se d?lo p?ed týdnem, jaké jsem m?l pocity a o ?em jsem p?emýšlel, rozhodl jsem se, že si na eToro budu psát poznámky. Najdete je zde. Souhrn z nich pak ud?lá AI :)

01.10.2023 – ???? P?es víkend posko?il BitCoin a byl vid?t vliv na t?ža?e BitCoin. Uzav?ena pozice na $MARA s 20 % ziskem a $RIOT s 20,12 % ziskem. Nové buy order nastaveny pro p?ípad poklesu.

02.10.2023 – ???? Prošly buy order na $MARA (7,99 USD) a $RIOT (8,99 USD), p?estože BitCoin výrazn? neoslaboval. Aktuální situace nep?ehledná, strategie z?stává zachována s buy/sell order.

06.10.2023 – ???? Data týkající se trhu práce v USA vedla k propadu trh?, avšak trh se pozd?ji oto?il bez jasného d?vodu. Jedna pozice na $CRWD uzav?ena s 20% ziskem.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování na eToro – ?erven 2023

V ?ervnu trhy p?kn? rostly, takže už mi nadále nejde spekulovat na poklesu a r?stu $TQQQ jako d?íve. Intex NASDAQ100 je prost? neúm?rn? drahý,…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – zá?í 2023

Zá?í bylo zajímavé a p?ineslo pár hezkých p?íležitostí které jsem nakonec využil. U n?kterých jsem zaváhal, ale doba je nejistá.…

Jak mi jde investování na eToro – leden 2023

V minulém roce se brutáln? propadlo krypto, takže jsem eToro využíval spíše na obchodování r?zných ETF, které v sob? mají páku. Celkem to…


Komentáře

(nezobrazuje se)