Jak mi jde investování na eToro – ?erven 2023

404m.com, 2. července 2023 ve 00:45:55, 4x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – ?erven 2023

V ?ervnu trhy p?kn? rostly, takže už mi nadále nejde spekulovat na poklesu a r?stu $TQQQ jako d?íve. Intex NASDAQ100 je prost? neúm?rn? drahý, takže jsem hledal nové p?íležitosti.

Jak už jsem zmínil NASDAQ100 p?kn? rostl hlavn? kv?li akciím spole?ností, které by mohly t?žit v budoucnu z AI. Zárove? to vypadalo i hezky s kryptom?nami. Už jsem se t?šil na r?st BTC i altcoin?, jenomže SEC do toho zase házel vidle. Zatím to nezachránil ani na spotové BTC ETF od Blackrock. Na eToro bych se postupn? rád zbavil všech kryptom?n a expozici m?l spíše skrz akcie firem (t?žba BTC, p?ípadn? $MSTR).

Vzhledem k tomu, že $TQQQ už narostlo až moc a $UCO se moc nehne, tak jsme hledal další p?íležitosti. Takže op?t zkouším spekulovat na $RIOT a $MARA, což jsou t?ža?i BTC. N?co jsem zav?el se ziskem.

Uvolnili se mi n?jaké prost?edky z $TQQQ tak jsem zkoušel spekulovat na firmách, které jsou známé a které znám. První je $TGT (Target), kterým akcie padají kv?li špatným výsledk?m a podpo?e duhové kultury v ?ervnu. V ?ervencije konec, takže by se postupn? mohly vrátit. Tam bych bral ideáln? 20 % zisk. Nicmén? to nevyklesalo tak jak jsem myslel a mám tam jen jednu pozici.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování na eToro – ?íjen 2023

Vzhledem k tomu, že v?tšinou už si nepamatuji co se d?lo p?ed týdnem, jaké jsem m?l pocity a o ?em jsem p?emýšlel, rozhodl jsem se, že si na

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – zá?í 2023

Zá?í bylo zajímavé a p?ineslo pár hezkých p?íležitostí které jsem nakonec využil. U n?kterých jsem zaváhal, ale doba je nejistá.…

Jak mi jde investování na eToro – leden 2023

V minulém roce se brutáln? propadlo krypto, takže jsem eToro využíval spíše na obchodování r?zných ETF, které v sob? mají páku. Celkem to…


Komentáře

(nezobrazuje se)