Jak mi jde investování na eToro – kv?ten 2023

404m.com, 3. června 2023 ve 00:28:23, 4x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – kv?ten 2023

V kv?tnu jsem úsp?šn? uzav?el poslední otev?enou pozici na $TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) a za?al p?emýšlet, co dál. NASDAQ rozhodn? nevypadal, že hodlá spadnout na nižší úrovn?, kde bych mohl otev?ít další…

V kv?tnu pokra?ovala úsp?šná výsledková sezóna. Na trhu už se naplno za?al projevovat optimismus, který ke konci posílil vznikající hype kolem AI. Všechno sice vypadá hezky, ale jak zazn?lo n?kolikrát nejen na Twitter, trh táhne pár velkých firem.

Vyjm?te 7 akcií z SP500 #META #AMZN #AAPL #MSFT #GOOGL #TSLA #NVDA a vytvo?te vlastní fond. Profit +44 % od za?átku roku. Zbytek z SP500 tedy 493 spole?ností zhodnotilo jen o 1 % . Spole?ný jmenovatel AI. AI tedy již "ovládá" SP500. (A správci fond? nebudou mít co žrat. :) ) pic.twitter.com/7oIeD9er6v

P?iznám se, že jsem byl optimistický kolem BitCoin, takže když došlo k menšímu propadu koupil jsem t?ža?e $MARA a $RIOT. P?edtím jsem si ale p?e?etl kvartální zprávu $RIOT. Jsou to akcie s velkou volatilitou a na tu jsem vsadil. Za dva dny jsem je se ziskem prodal. Za pár dní jsem je pak koupil znovu, ale ješt? neprodal.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – zá?í 2023

Zá?í bylo zajímavé a p?ineslo pár hezkých p?íležitostí které jsem nakonec využil. U n?kterých jsem zaváhal, ale doba je nejistá.…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2023

Jak jsem psal ve shrnutí Jak mi jde investování na eToro – leden 2023, tak v lednu jsem m?l pocit, že se dostavilo opožd?né santa rally.…

Prodané .cz domény 27. b?ezna – 2. dubna 2023

Nejdražší prodanou doménou se stala motoveterani.cz, která se po 14 p?íhozech prodala za 3,7K CZK. Doména již byla p?evedena na nového…


Komentáře

(nezobrazuje se)