Prodané .cz domény 27. b?ezna – 2. dubna 2023

404m.com, 2. dubna 2023 ve 23:38:49, 5x přečteno

Nejdražší prodanou doménou se stala motoveterani.cz, která se po 14 p?íhozech prodala za 3,7K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. V roce 2022 na ní vznikla jednoduchá prezentace s nabídkou oprav a zprost?edkovávání prodej? motocykl?. Podle archivu to vypadá, že v roce 2013 došlo ke zm?n? majitele webu. Zm?nil se kontakt na webu, design a zam??ení bylo na renovaci historických motocykl?. Na doménu vede 484 zp?tných odkaz? ze 14 web?. Historie domény sahá až 20 let do minulosti. Pojem “motoveteráni” existuje, takže hodnota domény nemusí být nutn? v odkazech.

Na druhém míst? je kryolipolyza.cz. Nový majitel za ní dal 2,5K CZK. Doména již na n?j byla p?evedena. Kryolipolýza je neinvazivní metoda, která se používá k redukci tukových bun?k v ur?itých oblastech t?la. Principem této metody je vystavení tukových bun?k chladu, což vede k jejich postupnému rozkladu a odumírání. B?hem kryolipolýzy se na povrch k?že aplikuje speciální p?ístroj, který pomocí odsávání a chlazení ovliv?uje podkožní tuk. Tento proces trvá obvykle 30 až 60 minut a b?hem n?j dochází k kontrolovanému zmrazení tukových bun?k. Tyto bu?ky jsou následn? odstran?ny z t?la p?irozenou cestou pomocí metabolického procesu.

Práv? web nabízející redukci hmotnosti touto metodou byl na domén? od roku 2011 do 2018. Na doménu vede 16 odkaz? ze 7 web?. Nevím nakolik je te? tato metoda oblíbená anebo vyhledávána, ale cena 2,5K CZK nemusí být v?bec špatná.

A na t?etím míst? je tento týden trojpísmenná mpp.cz, která se po 28 p?íhozech vyšplhala na 2.455 CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele a dokonce sm??uje na webhosting, prozatím je tam však pouze parkovací stránka. Hmm když kouknu do archivu, tak tato doména je možná jedna z nejstarších co jsme tu za dlouhou dobu m?li. První záznam je z roku 2000, kdy se na ní objevila prezentace školy paraglidingu. Na doménu vedou 4 odkazy ze 3 web?. Cena t?žko ?íct.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané domény 9. – 15. dubna

Nejdražší prodanou doménou je okin.cz s cenou 2,8K CZK, která se spolu s dalšími 27 doménami prodala na dAukce. Okin je část názvu firmy…

Prodané .cz domény 27. ?ervna – 2. ?ervence 2023

Nicmén? tento týden se jeden zajímav?jší prodej objevil na dAukce. Doména gentlemans.cz se vydražila po 25 p?íhozech za 3.201 CZK. Doména

Prodané .cz domény 27. dubna – 3. kv?tna

Nejdražší z nich byla zrcadleni.cz, která se po 33 p?íhozech vyšplhala na 6.153 CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. První…


Komentáře

(nezobrazuje se)