Jak mi jde investování na eToro – listopad 2022

404m.com, 2. prosince 2022 ve 00:14:22, 4x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – listopad 2022

V listopadu jsem se zam??il hlavn? na dividendové tituly, takže eToro šlo spíše stranou. Nicmén? na dvou v?cech se mi da?ilo i v tomto stavu vyd?lávat. Jednak je to $TQQQ/$SQQQ (ETF na NASDAQ100, 3x páka, bu? r?st anebo pokles) a pak na $SOL, což je m?j oblíbený projekt.

Bohužel krypto dostalo v listopadu nevídaný výprask v d?sledku pád? FTX a Alameda Research. Solana to odnesla opravdu tvrd?, protože FTX do ekosystému Solana investovalo celkem slušn?. D?sledkem toho $SOL se propadlo na úrovn?, kde je už nikdo nikdy ne?ekal a jsou zde obavy, že to m?že být ješt? horší.

Z?stává mi tak $TQQQ/$SQQQ. P?iznám se, že jsem byl trochu více “greedy” a tak jsem nešel na klasický 10% zisk z pozice. NASDAQ100 už je tak dole, že jsme si za?al ?íkat jestli nezkusím prost? po?kat na v?tší pohyb nahoru. Do konce listopadu jsem se do?kal u jedné pozice se ziskem 25,15 % (+5,03 USD).

Nicmén? pozitivní slova šéfa FEDu poslala akciové trhy koncem listopadu naho?e a dneska (1.12) se uzav?ely dv? pozice s dalším ziskem, ale o tom až v dalším p?ehledu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování na eToro VII. – listopad 2021

V kv?tnu tohoto roku jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu…

Jak mi jde investování XXVIII. – shrnutí za listopad 2021

Listopad byl hlavn? o hlášení hospodá?ských výsledk?. N?co spadlo a toho využil, n?co narostlo a m?l jsem z toho dobrý pocit. Koncem…

Jak mi jde investování na eToro – duben 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro.…


Komentáře

(nezobrazuje se)