Jak mi jde investování na eToro VII. – listopad 2021

404m.com, 2. prosince 2021 ve 01:04:33, 1x přečteno
Jak mi jde investování na eToro VII. – listopad 2021

V kv?tnu tohoto roku jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než jsem investoval rozhodl jsem se, že si to nejd?íve vyzkouším. Nakonec jsem tam z?stal a zkouším p?es eToro spekulovat s kryptom?nami, akciemi a to v?etn? shortování, které mi však moc nejde.

Celkem jsem uzav?el 17 obchod? s pr?m?rným ziskem 51,92 % (298.55 USD). Pr?m?rná doba otev?ení obchodu 150 dní. Všechno jsou to od za?átku mých pokus? o investování zatím rekordy.

Listopad za?al r?stem $BTC, který 10.11.2021 dosáhl na ATH (All Time High). Takže jsem p?kn? vyprodával dlouho držené krypto ($BNB a $LTC) s hezkou marží. Ke konci m?síce už se mi situace na trhu moc nezdála. Akciový trh za?al vrávorat, je tu nová varianta omikron, takže jsem za?al uzavírat i $ETH se ziskem 60 %. N?co zbyte?n? unáhlen?.

V listopadu jsem otev?el dalších n?kolik pozic na $DOT a to kv?li aukcím parachain?. $DOT uživatel?, kte?í se budou ú?astnit úsp?šných aukcí budou na 2 – 3 roky uzam?eny. Hodn? $DOT se také stakuje. M?lo by to být n?jakých 52 %. Takže když k tomu p?ipo?teme ty z aukcí, tak toho na aukcích moc nebude a cena postupn? poroste. Spíše ale doufám, že se ukáže jak jsou aukce parachain? výhodné. Zablokujete na 2 – 3 roky vaše tokeny a za to dostanete nové tokeny parachainu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 29. listopadu – 5. prosince 2021

Poslední listopadový den nám p?inesl hezké p?ekvapení v podob? prodeje domény odeslano.cz na dAukce za 10.333 CZK. Doména se prodala po 37…

Jak mi jde investování XXVIII. – shrnutí za listopad 2021

Listopad byl hlavn? o hlášení hospodá?ských výsledk?. N?co spadlo a toho využil, n?co narostlo a m?l jsem z toho dobrý pocit. Koncem…

Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…


Komentáře

(nezobrazuje se)