Jak mi jde investování na eToro – leden 2022

404m.com, 2. února 2022 ve 01:01:58, 3x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – leden 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než jsem investoval rozhodl jsem se, že si to nejd?íve vyzkouším. Nakonec jsem tam z?stal a zkouším p?es eToro spekulovat s kryptom?nami, akciemi a to v?etn? shortování, které mi však moc nejde.

?eknu to na rovinu. Krypto padalo, r?stové akcie, kam jsem odložil volný kapitál také, takže jsem v lednu skon?il krásných -19,81 %. Což fakticky smázlo všechny moje zisky z roku 2021 (+16,27 %). Problém byl, že jsem to p?ehnal s nákupem akcií a podcenil $BTC že p?jde pod 40K USD.

Výsledek m? zna?n? p?ekvapil. Ne?ekal jsem, že se ješt? n?kdy $SOL m?že dostat pod 80 USD anebo $DOT pod 16 USD. Bohužel už jsem nem?l na nákupy. Vícemén? tak bagholduju spousta akcií, které te? pár m?síc? nemusí být likvidních a n?jaké krypto, které p?i sou?asném trendu bych mohl p?íští m?síc za?ít odprodávat.

I tak jsem ale n?co prodal. Za?átkem m?síce jsem vychytal r?st $LINK a prodal dv? pozice se ziskem 35,40 % a 27,84 %. Dále jsem s mírným ziskem prodal akcie $BIDU a $9618.HK (JD.com). Celkem tedy z 5 obchod? zisk 27,70 USD (13,85 %). Pr?m?rná doba držení 105 dní.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 31. ledna – 6. února 2022

Prvním z nich je doména tvujsvet.cz, která se po 34 p?íhozech vyšplhala na 18,2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Historie…

Jak mi jde investování na eToro – duben 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro.…

Jak mi jde investování na eToro – kv?ten 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro.…


Komentáře

(nezobrazuje se)