Jak mi jde investování na eToro – leden 2023

404m.com, 1. února 2023 ve 00:42:55, 10x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – leden 2023

V minulém roce se brutáln? propadlo krypto, takže jsem eToro využíval spíše na obchodování r?zných ETF, které v sob? mají páku. Celkem to funguje i když v malém. Situace se zm?nila, když eToro za?alo nabízet smlouvu o dvojím zdan?ní, tedy dividendy v USA daníte jen 15 %. Když se to nakombinuje se snížením minimální investice na 10 USD, tak je to ideální na zkoušení n?jakého pravidelného investování.

V lednu nastalo takový opožd?né santa rally a to snad na všech trzích v?etn? krypta. Celkem se tak mé “zmlácené” portfólio zvedlo o 27,08 %. Což je sice super, ale stále jsme tém?? -46 %, takže to bude ješt? na dlouho.

Pak tam mám n?jaké krypto. Nakoupené na nižších hladinách ($SOL), pak na st?edu ($BTC, $ETH) tam to zkusím prodat s 20 % ziskem, pokud se to to vyšplhá. Zbytku moc nev??ím.

V plánu mám ud?lat si druhé portfolio postavené hlavn? na ETF, které chci pravideln? dokupovat. Toto bude financováno ze zisk? z obchodování a pravideln? tam n?co budu posílat.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2023

Jak jsem psal ve shrnutí Jak mi jde investování na eToroleden 2023, tak v lednu jsem m?l pocit, že se dostavilo opožd?né santa rally.…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2024

Po delší dob? jsem se rozhodl konešn? n?co koupit. Vlastn? zm?ny, které jsem ud?lal na portfóliích b?hem ledna byly celkem slušné v…

Jak mi jde investování na eToro – ?íjen 2023

Vzhledem k tomu, že v?tšinou už si nepamatuji co se d?lo p?ed týdnem, jaké jsem m?l pocity a o ?em jsem p?emýšlel, rozhodl jsem se, že si na


Komentáře

(nezobrazuje se)