Jak mi jde investování na eToro – zá?í 2023

404m.com, 1. října 2023 ve 22:22:02, 4x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – zá?í 2023

Vzhledem k tomu, že v?tšinou už si nepamatuji co se d?lo p?ed týdnem, jaké jsem m?l pocity a o ?em jsem p?emýšlel, rozhodl jsem se, že si na eToro budu psát poznámky. Najdete je zde. Souhrn z nich pak ud?lá AI :)

19.09.2023Po minulém týdnu jsem ?ekal, co bude dál. Zvlášt? jestli se budou propadat dál výrobci ?ip? a další dodavatele. Na eToro si zakládám “dreamportfólio” s firmami jako $ASML, $TSM, $MSFT, $GOOG, $AMZN a $AAPL. Dnes prošel buy order na $TGT kv?li horším výsledk?m.

20.09.2023V?era jsem otev?el pákové ETF $SCO na short ropy a p?ipravil další buy ordery. Dnes p?išly dividendy z $KBE a $XLE. Akcie $RKLB spadly o -12% kv?li problému s raketou, což m? p?im?lo nakoupit na -10%. Aktivoval se také buy order $TSM.

21.09.2023Dnes jsem ?ekal na rozhodnutí FEDu, které trhem p?kn? zahýbalo. P?išla také dividenda z $YINN. M?l jsem buy order na $RIOT a cílím na 20% zisk. Dnes jsem nep?ikoupil nic dalšího.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování na eToro – ?íjen 2023

Vzhledem k tomu, že v?tšinou už si nepamatuji co se d?lo p?ed týdnem, jaké jsem m?l pocity a o ?em jsem p?emýšlel, rozhodl jsem se, že si na

Jak mi jde investování na eToro – ?ervenec 2023

V ?ervenci za?aly spole?nosti zve?ej?ovat výsledky. Popravd? jsem trochu ?ekal n?jaký zádrhel. P?ijde mi, že jsme se z té infla?ní krize dostali…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?íjen 2023

?íjen byla tedy p?kná jízda. Spousta spole?ností byla k mání za super ceny, ovšem p?evážn? ty, které mají n?jaký dluh anebo jsou spojené…


Komentáře

(nezobrazuje se)