Jak mi jde investování na eToro – ?ervenec 2023

404m.com, 2. srpna 2023 ve 00:36:05, 5x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – ?ervenec 2023

V ?ervenci za?aly spole?nosti zve?ej?ovat výsledky. Popravd? jsem trochu ?ekal n?jaký zádrhel. P?ijde mi, že jsme se z té infla?ní krize dostali až moc snadno. Jenomže nikde nic. Prost? v?bec nic. Naopak firmy poráží o?ekávání trhu a dosahují na ro?ní maximám. Samoz?ejm? všechno táhnou technologie a AI, dokonce tak nápadn? že už se za?íná mluvit o bublin?.

Co se týká mých investic na eToro, tak se držím býka. Respektive že je prostor pro r?st. Postupn? jsem tak uzav?el n?které pozice z d?ív?jška. Hlavn? $RIOT a $UCO.

V ?ervenci také SEC zatla?il na Coinbase s tím že tém?? vše mimo $BTC jsou cenné papíry, což mi p?išlo dost p?est?elené. V d?sledku toho ale hodn? i lepších kryptom?n popadalo. Vsadil jsem na $SOC a využil propadu ke krátké spekulaci, která se povedla.

Bohužel tam mám i jednu prohru. V ?ervnu jsem si p?e?etl zajímavý report o $CVNA, který mi stál za to zkusit po delší dob? short. No moc se to nepovedlo a stop loss mi zachránil alespo? p?lku spekulace.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování na eToro – ?íjen 2023

Vzhledem k tomu, že v?tšinou už si nepamatuji co se d?lo p?ed týdnem, jaké jsem m?l pocity a o ?em jsem p?emýšlel, rozhodl jsem se, že si na

Jak mi jde investování na eToro – ?erven 2023

V ?ervnu trhy p?kn? rostly, takže už mi nadále nejde spekulovat na poklesu a r?stu $TQQQ jako d?íve. Intex NASDAQ100 je prost? neúm?rn? drahý,…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – zá?í 2023

Zá?í bylo zajímavé a p?ineslo pár hezkých p?íležitostí které jsem nakonec využil. U n?kterých jsem zaváhal, ale doba je nejistá.…


Komentáře

(nezobrazuje se)