Jak mi jde investování na eToro – ?ervenec 2022

404m.com, 1. srpna 2022 ve 23:24:17, 7x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – ?ervenec 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než jsem investoval rozhodl jsem se, že si to nejd?íve vyzkouším. Nakonec jsem tam z?stal a zkouším p?es eToro spekulovat s kryptom?nami, akciemi a to v?etn? shortování, které mi však moc nejde.

V ?ervenci se kone?n? pohnul nahoru BitCoin. P?ekonal psychologickou hranici 20K USD a usadil se nad ní. Pozitivní nálada sebou strhla i další kryptom?ny, z nichž pro spekulace na eToro používám pouze Solana ($SOL). Poda?ilo se mi dokonce 2x prodat za 46 USD nakoupené $SOL pod 40 USD. N?jaké v?t?í r?sty tam byli i u $ETH kv?li pozitivním zprávám z vývoje, ale p?iznám se, že to nemám ?as detailn?ji sledovat.

Celkem jsem uzav?el 17 obchod? se ziskem 51,08 USD (15,02 %). Pr?m?rná délka otev?ené pozice byla u uzav?ených 26 dn?. Celkov? jsem za ?ervenec +15,28 % na eToro, nicmén? od za?átku roku stále -47,84 %, takže ješt? dlouhá cesta.

Mimo t?chto dvou jsem ješt? uzav?el pozici $UPRO což je pákové ETF S&P 500. Uzav?el jsem to p?ed reportováním výsledk? HDP USA. V??il jsem že bude záporné, ?ímž se USA dostane do recese a trh p?jde dol?. USA v recesi je, nicmén? trhy dol? zatím nešly.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování na eToro – duben 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro.…

Jak mi jde investování na eToro – kv?ten 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro.…

Prodané .cz domény 31. ledna – 6. února 2022

Prvním z nich je doména tvujsvet.cz, která se po 34 p?íhozech vyšplhala na 18,2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Historie…


Komentáře

(nezobrazuje se)