Jak mi jde investování na eToro – ?erven 2022

404m.com, 2. července 2022 ve 00:23:59, 6x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – ?erven 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než jsem investoval rozhodl jsem se, že si to nejd?íve vyzkouším. Nakonec jsem tam z?stal a zkouším p?es eToro spekulovat s kryptom?nami, akciemi a to v?etn? shortování, které mi však moc nejde.

V ?ervnu jsem sledoval hlavn? akcie, ?íhal jsem na zajímavé dividendové tituly. O tom ale je m?j pravidelný seriál o investování p?es Fio e-broker. Co se týká eToro tam už ne?eším kryptom?ny. M?j plán nepo?ítal s propadem pod 30K USD za $BTC. Takže jsem zamknutý na celkem vysokých pozicích. Krypto ?eším jinde a zam??uji se ?ist? na množení token?/mincí p?es staking a lending. V?nuji se hlavn? Solana.

V kv?tnu jsem za?al experimentovat s ETF index?, které v sob? mají zahrnutou páku a pak inverzní ETF ropy s 2x pákou. D?lám to opravdu v malém s cílem dostat z každé pozice 10 %. Soust?edil jsem se na $TQQQ (NASDAQ 100 s 3x pákou) a $SQQQ (inverzní NASDAQ 100 s 3x pákou).

Základní p?edpoklad je, že NASDAQ v bear marketu p?jde postupn? dol? s ob?asným krátkým r?stem. Jakmile skon?í bear market, tak p?jde nahoru. Proto postupn? p?ikupuji $TQQQ. Když je r?st výrazn?jší, tak koupím $SQQQ.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování na eToro – duben 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro.…

Jak mi jde investování na eToro – kv?ten 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro.…

Prodané .cz domény 31. ledna – 6. února 2022

Prvním z nich je doména tvujsvet.cz, která se po 34 p?íhozech vyšplhala na 18,2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Historie…


Komentáře

(nezobrazuje se)