Jak mi jde investování na eToro – duben 2023

404m.com, 1. května 2023 ve 23:35:52, 2x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – duben 2023

Bý?í nálada na trhu byla cítit. Osobn? jsem ?ekal jak p?jdou výsledky, protože podle nich se mohlo vše zm?nit. Popravd? m? to celkem p?ekvapilo. Banky reportovaly skv?lá ?ísla a technologické akcie také. ?íkal jsem si, že prodám poslední pozici do mám na $TQQQ a bude hotovo. Nakonec to do konce dubna nevyšlo.

Navíc p?kn? rostla ropa, takže moje spekulace s $UCO se postupn? za?ínaly uzavírat s hezkých ziskem p?es 20 %. Jenomže se to oto?ilo a te? to vypadá, že spíše budu zase budovat postupn? pozice.

Aktuáln? mám otev?ených 6 nákupních p?íkaz? na $TQQQ pokud by se za?ala NASDAQ100 propadat. Uvidíme jak trh zareaguje na st?edu, kdy se dozvíme o kolik FED zvedne úrokové sazby.

Za?átkem roku jsem se rozhodl na eToro postupn? budovat takové jist?jší ETF portfólio složené ze spole?ností t?žících ur?ité kovy a pak ETF zastupující velké firmy v ur?itých zemích.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – duben 2023

V dubnu jsem ?ekal jak dopadnou výsledky firem. P?iznám se, že jsem byl skeptický a ?ekal jsem že se projeví “krize”. Nakonec se však…

Jak mi jde investování na eToro – duben 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro.…

Jak mi jde investování na eToro – ?íjen 2023

Vzhledem k tomu, že v?tšinou už si nepamatuji co se d?lo p?ed týdnem, jaké jsem m?l pocity a o ?em jsem p?emýšlel, rozhodl jsem se, že si na


Komentáře

(nezobrazuje se)