Jak mi jde investování na eToro VIII. – prosinec 2021

404m.com, 2. ledna 2022 ve 01:02:16, 8x přečteno
Jak mi jde investování na eToro VIII. – prosinec 2021

V kv?tnu tohoto roku jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než jsem investoval rozhodl jsem se, že si to nejd?íve vyzkouším. Nakonec jsem tam z?stal a zkouším p?es eToro spekulovat s kryptom?nami, akciemi a to v?etn? shortování, které mi však moc nejde.

P?iznám se, že jsem o?ekával r?st $BTC. Ne že by dosáhl na n?jakých 100K, ale že se do Vánoc p?iblíží k 60K. Proto jsem se rozhodl ?ást volné hotovosti vložit do vybraných akciových titul?. Inspiroval jsem se p?itom nákupy ARK invest.

Samoz?ejm? mám ?ást pen?z v buy order práv? kv?li rychlému propadu $BTC. S tím jsem byl spokojený, ale stále jsem v??il v r?st, takže nastavil trochu moc vysoké take profit. U $BTC p?itom jedu na 20 %.

Bohužel propad zasáhl i akciové trhy, a tak moc nebylo z ?eho vybírat prost?edky na nákupy levného krypta. Postupn? jsem prodával vše co bylo zelené (mimo ?ínských akcií).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak mi jde investování na eToro – duben 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro.…

Jak mi jde investování na eToro – kv?ten 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro.…


Komentáře

(nezobrazuje se)