Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

404m.com, 6. července 2021 ve 01:19:55, 0x přečteno

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

Na eToro zkouším obchodovat hlavn? kryptom?ny, ovšem ob?as zkusím i n?jaké akcie. Je to na delší povídání a proto je tomu v?nován vlastní ?lánek Jak mi jde investování na eToro II. – ?erven 2021. Hlavn? jsem se ale díky tomu dostal k DeFi a stakování, což zkouším zase jinde.

Tady není žádná zm?na. P?id?lené peníze na toto portfólio jsou vy?erpány a ?ekám co jednotlivé tituly p?edvedou.  Aktuální stav je k 06.07.2021 a zahrnuje i kurzovní rozdíl a poplatky. Akcie nakupuji za CZK. Celkem jsem na tomto portfóliu zatím -35,43 %

Co se týká samotných titul?, tak u $RMNI ?ekám pozvolný r?st, $TRUFF ?eká na legalizaci v USA, $INND na pink current a $RMO musí p?edvést dobré kvartální výsledky.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XVIII. – shrnutí za leden 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak mi jde investování XXII. – shrnutí za kv?ten 2021

V kv?tnu se toho stalo celkem dost. Za?al jsem si hrát s kryptem, musel ud?lat velké rozhodnutí ohledn? dividendového portfólia a prošel…

Jak mi jde investování XX. – shrnutí za b?ezen 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…


Komentáře

(nezobrazuje se)