Jak mi jde investování na eToro III. – ?ervenec 2021

404m.com, 1. srpna 2021 ve 01:48:01, 0x přečteno
Jak mi jde investování na eToro III. – ?ervenec 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než jsem investoval rozhodl jsem se, že si to nejd?íve vyzkouším. Nakonec jsem tam z?stal a zkouším p?es eToro spekulovat s kryptom?nami a shortování.

BTC se za?átkem ?ervence výrazn? propadl. S ním šly dol? i alt coiny. Prakticky až do konce m?síce, kdy se situace výrazn? obrátila jsem tak byl uzam?ený na pozicích. Celkem jsem ud?lal za ?ervenec 21 obchod?, z ?ehož 18 byly trade kryptom?n a 3 shortování akcií. Celkem jsem uzav?el obchody se ziskem 100,26 USD. Což je cca 3,41 % zhodnocení.

Co se týká nálady na trhu, tak z toho stále mám pocit, že trh je siln? ovládán MM, který ovliv?ují výrazn? co se bude dít. Jsou zde patrné fáze tlaku, kdy se MM snaží aby menší a mén? zkušení držitelé kryptom?n prodali. Naopak ke konci ?ervence vládl až podez?elý r?st, kdy od 21. do 30. ?ervence skon?il vždy BTC v r?stu (10x za sebou zelená svíce je prost? podez?elá bez pozitivních zpráv). Pokud je mé podez?ení správné, tak je zde snaha oživit FOMO efekt a následn? by mohl p?ijít n?jaký kontrolovaný propad.

Pokusil jsem se také dohledat n?jaké ukazatele smart money, protože aktivita toku BTC i aukce jsou celkem otev?ená data. Poslední velký propad koreloval s po?tem short? na burze Bitfinex.  No koreloval je možná trochu silné slovo, ale ?ekn?me že propad p?edpov?d?l.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak mi jde investování na eToro – duben 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro.…

Jak mi jde investování na eToro – kv?ten 2022

V kv?tnu 2021 jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro.…


Komentáře

(nezobrazuje se)