Jak mi jde investování XXII. – shrnutí za kv?ten 2021

404m.com, 9. června 2021 ve 01:56:56, 8x přečteno

V kv?tnu se toho stalo celkem dost. Za?al jsem si hrát s kryptem, musel ud?lat velké rozhodnutí ohledn? dividendového portfólia a prošel desítky prezentací SPAC s DA.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

Kv?li jednomu SPAC z Rostoucího portfólia jsem si vyzkoušel eToro. Zalíbilo se mi to celkem na hraní a trénování obchodování. Cca 90 % obchod? jsou kryptom?ny. V?era prob?hl celkem velký propad $BTC, takže jsem aktuáln? v mínuse. Respektive jak to padalo tak jsem p?ikupoval. Te? už tam za?ínám vid?t pomalu zelená ?ísla :)

SRP se v kv?tnu propadlo hlavn? kv?li $RMNI, což je podle m? kvalitní akcie. Rozhodl jsem se tak využít zbylý volný cash v SRP a p?ikoupit další akcie. V?etn? poplatk? m? to vyšlo na 6,15 USD/akcie. Takže jsem to trochu na?edil.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak mi jde investování XVIII. – shrnutí za leden 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak mi jde investování XXI. – shrnutí za duben 2021

V dubnu jsem hodn? p?emýšlel co dál. V?noval jsem se studiu a snažil se p?ijít na kloub tomu co funguje, kde jsem ud?lal chyby a co bude…


Komentáře

(nezobrazuje se)