Jak mi jde investování XVIII. – shrnutí za leden 2021

404m.com, 5. února 2021 ve 01:08:07, 0x přečteno
Jak mi jde investování XVIII. – shrnutí za leden 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

Jak mi to postupn? šlo se m?žete p?e?íst v p?edchozích ?láncích. Investuji pro zábavu, takže jakékoliv informace zde neberte jako doporu?ení, n?kdy spíše jako odstrašující p?íklad :)

Velký r?st BitCoin m? donutil se znovu zamyslet nad kryptom?nami, vlastn? jen BTC. Když jsem si to poskládal, tak mi p?išel jako zajímavá spekulace. Neinvestoval jsem p?ímo do BitCoin, ale akciích fondu, který je zprost?edkovává – GBTC. ?ím více jsem nad tím potom p?emýšlel, tím více mi to dávalo smysl. Popravd? nev??ím kryptom?n? jako takové, ale že na tom lidi budou chtít vyd?lat. Zkusil jsme si trochu tu chamtivost i spo?ítat a vše sepsal do ?lánku Co se stane s BitCoin až p?ijdou na n?j zam??ené ETF?. Je to taková spíše no?ní m?ra tv?rc? BTC.

GBTC jsem koupil 07.01.2021 za cca 48,90 USD/kus. Takže jsem trefil špi?ku :) Vše pak spadlo dol? spole?n? s BTC. Te? to trochu za?íná zase r?st. I tak aktuáln? je kurz GBTC 37,96 USD, takže jsem -23,75 %.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIV. – shrnutí za zá?í 2020

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Kdo d?lá obsahové weby, jak vám jde Google AdSense/Sklik?

V prosinci jsem byl celkem p?íjemn? p?ekvapen jak se da?ilo web?m s Google AdSense. Google AdSense anebo PPC obecn? mám spíše jen jako

Trip report: Zimni olympijske hry v Jizni Koreji

Cesta do Koreji byla s Asiana Airlines. Jedna z mala aerolinek co neustale dava k dispozici spoustu first class letenek za mile. Dokonce i v tom…


Komentáře

(nezobrazuje se)