Jak dostat nekvalitní stránky z Google rychle a bezpe?n?

404m.com, 10. října 2015 ve 13:09:04, 24x přečteno

Na seroundtable.com rozví?ila zajímavou diskuzi otázka, která padla na PubCon. Jak bezpe?n? a rychle odstranit nekvalitní obsah z webu. Nap?íklad, když Panda Farmer usoudí, že váš web má nekvalitní (nepot?ebný) obsah a ozna?í váš web jako odpad. Pak následuje rychlá cesta do supplemental index. Na otázku odpovídal Gary Illyes z Google. Nutno podotknout, že ?ešení je velice zajímavé a dá se použít ve více p?ípadech, ne jen pro odstran?ní penalizace.

A co Gary Illyes doporu?uje? Ozna?te obsah jako noindex. Tím se vyhnete problémy s chybou 404 a je to údajn? i lepší než 410, která zase velmi dob?e funguje na Seznam.

Ok takže co to znamená a jak se to dá využít? Když Google na vašem webu nenajde obsah, za?ne vám do Search console (d?ív?jší Googel Webmaster Tools) psát upozorn?ní. Dokonce pokud takových chyb bude p?es cca 10 % z celého webu, pošle vám varování emailem. Podle n?kterých informací p?emíra chyb 404 je ukazatelem, že váš web prost? nefunguje, je rozbitý a uživatel?m Google neposkytne „dobrý“ zážitek. Prost? dostanete negativní hodnocení, dokud se to nespraví. Doposud se to ?ešilo práv? p?es stavový kód 410. Ovšem nebylo to vždy ideální.

?ešení, které nabízí Gary Illyes je naopak univerzální. A? už se chcete obsahu zbavit, nap?íklad zboží už neprodáváte, anebo jste se rozhodli obsah z n?jakého d?vodu odstranit, jinými slovy nechcete p?esm?rování, tak 410 ?i 404 vás p?ipravil o všechen linkjuice. Navíc zp?soboval výše uvedené problémy. ?ešení s noindex, follow je v podstat? stavový kód 200 (vše v po?ádku) se správou pro vyhledáva?e – „Kluci, tento obsah nechci indexovat, pokra?ujte dále.“.  A práv? ono pokra?ujte dále je d?ležité. Nep?icházíte o linkjuice, m?žete si sami zvolit kam chcete roboty i návšt?vníky poslat a co jim nabídnout. T?eba nejprodávan?jší produkty v kategorii, které te? mohou t?žit z t?žce získaných odkaz? vedoucích na zrušený produkt.

Pokračování na: 404m.com

Související články

John Mueller – Google ignoruje odkazy z profil? a to i t?ch vytvo?ených lidmi

Na posledním English Google Webmaster Central office-hours z 19. b?ezna 2019 zodpov?d?l John Mueller zajímavou otázku: „Jak se Google chová k…

Jak se stát PPC?ka?em — p?íb?hy PPC?ka??

Navazuju na ?lánek Jak se stát PPC?ka?em s p?íb?hy t?ch, kte?í si tím prošli. Poprosila jsem 6 kamarád? PPC?ka??, aby mi posali své za?átky,…

AdBenefit a problém s iframe

Affiliate síť AdBenefit má celkem velký problém. Jejich zaměřovací kód, který si vkládají partneři na své stránky přes iframce je…


Komentáře

(nezobrazuje se)