ICANN zjistil, že jednotné a množné ?íslo u nTLD m?že být pro uživatele matoucí

404m.com, 11. července 2018 ve 21:46:27, 10x přečteno

Pracovní skupina ICANN p?ipravuje pravidla, která by v dalším kolem schvalování nTLD, zabránila existenci jednotného i množného ?ísla zárove?. V sou?asné dob? existuje více jak 30 nTLD, které toto budoucí pravidlo porušují.

V ICANN zjistili, že takovéto domény mohou být pro b?žného uživatele internetu matoucí a ten by se mohl dostat jinam, než p?vodn? cht?l. Což otvírá cesty k phishingu anebo nekalému konkuren?nímu boji.

Popravd? netuším co se komisi, která schvalovala nTLD honilo hlavou, když takovýmto doménám dala v roce 2012 zelenou. Už na první pohled je jasné, že si to doslova ?íká o cybersquatting.

Našt?stí si po 6 letech všimli, že v tom m?že být problém a tak p?ipravují pravidla, která by tomu v dalším kole schvalování nTLD zabránila. Samoz?ejm? vymyslet vhodná pravidla, jež budou univerzální pro celý sv?t není jednoduché. Nap?íklad zakázat na konci s, které je charakteristické pro množné ?íslo v angli?tin? nelze. T?eba sloví?ka new a news jsou obsahov? odlišná.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v b?eznu 2019

Forpsi zná snad každý, aby také ne podle graf? CZ.NIC je to sou?asná hostingová dvojka. Také je to jeden z t?ch starých dinosaur?, kte?í…

Google hodnotí rychlost na?ítání stránky podle dat od uživatel? Chrome

Se zajímavým zjišt?ním p?išel Tom Anthony  z MOZ. Na b?eznovém SMX Munich zjistil od Johna Muellera z Google, že Google vyhodnocuje rychlost…

Petice proti zdražování .com

Ministerstvo obchodu Spojených stát? amerických v roce 2012 zakázalo spole?nosti Verisign zdražovat .com domény. Díky tomu jsme si dlouho mohli…


Komentáře

(nezobrazuje se)