Co se událo na ?eském hostingovém trhu v b?eznu 2019

cn130.com, 16. dubna 2019 ve 22:36:16, 3x přečteno

Forpsi zná snad každý, aby také ne podle graf? CZ.NIC je to sou?asná hostingová dvojka. Také je to jeden z t?ch starých dinosaur?, kte?í dokázali p?ežít až do sou?asnosti. Jenomže a? se to nezdá, dokážou držet velmi dob?e krok s dnešními trendy. B?ezen za?ali propagací nTLD .tech a .website, kteér m?li za ak?ní ceny.

Na blogu Gigaserver se objevil další ?lánek o WordPress, tentokrát zam??ený na bezpe?nost. Psaný je spíše pro pokro?ilejšího uživatele a je to takové shrnutí. Lidé co instalují WP na jedno kliknutí pot?ebují ?ekn?me trochu specializované jednodušší texty. I když máte bezpe?nost v malí?ku, tak stejn? doporu?uji p?e?íst. Je tam pár tip?, co mohou pomoct (t?eba TAC jsem neznal).

Ignum je také jeden z dinosaur?, dokonce s webem jako ze za?átku tisíciletí. Dodnes nevím jestli jej mají takto schváln? anebo z nostalgie. Hezký a responzivní design rozhodn? umí. B?ezen za?ali nabídko domény .dev za 439 CZK.

Mimochodem Ignum vlastní doménu domena.cz a prodává skrz ní velké množství r?zných TLD. Také na ní má blog, kde se ob?as objeví velmi zajímavý ?lánek. T?eba v b?eznu to byl Ochrana zna?ky prakticky, kde právni?ka odpovídá na otázky ohledn? TM.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervenci 2019

Dovolené v ?ervenci byly hodn? znát. Spousta hosting? na Twitter po?ádn? ani nepípla. Zbytek psal spíše sporadicky, anebo publikoval…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2018

V ?eské republice jsme s nasazením #DANE TLSA zatím osamoceni spolu s akademickým @CESNET_cz. P?itom #DNSSEC má více než polovina .CZ domén,…

Prodané .cz domény 1. – 8. zá?í

Máme tu první poprázdninový týden a zatím to nevypadá, že by se situace na aukcích n?jak výrazn? zlepšila. Po?et prodaných domén se


Komentáře

(nezobrazuje se)