Co se událo na ?eském hostingovém trhu v b?eznu 2019

cn130.com, 16. dubna 2019 ve 22:36:16, 1x přečteno

Forpsi zná snad každý, aby také ne podle graf? CZ.NIC je to sou?asná hostingová dvojka. Také je to jeden z t?ch starých dinosaur?, kte?í dokázali p?ežít až do sou?asnosti. Jenomže a? se to nezdá, dokážou držet velmi dob?e krok s dnešními trendy. B?ezen za?ali propagací nTLD .tech a .website, kteér m?li za ak?ní ceny.

Na blogu Gigaserver se objevil další ?lánek o WordPress, tentokrát zam??ený na bezpe?nost. Psaný je spíše pro pokro?ilejšího uživatele a je to takové shrnutí. Lidé co instalují WP na jedno kliknutí pot?ebují ?ekn?me trochu specializované jednodušší texty. I když máte bezpe?nost v malí?ku, tak stejn? doporu?uji p?e?íst. Je tam pár tip?, co mohou pomoct (t?eba TAC jsem neznal).

Ignum je také jeden z dinosaur?, dokonce s webem jako ze za?átku tisíciletí. Dodnes nevím jestli jej mají takto schváln? anebo z nostalgie. Hezký a responzivní design rozhodn? umí. B?ezen za?ali nabídko domény .dev za 439 CZK.

Mimochodem Ignum vlastní doménu domena.cz a prodává skrz ní velké množství r?zných TLD. Také na ní má blog, kde se ob?as objeví velmi zajímavý ?lánek. T?eba v b?eznu to byl Ochrana zna?ky prakticky, kde právni?ka odpovídá na otázky ohledn? TM.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2018

V ?eské republice jsme s nasazením #DANE TLSA zatím osamoceni spolu s akademickým @CESNET_cz. P?itom #DNSSEC má více než polovina .CZ domén,…

Prodané .cz domény 14. – 20. ledna 2019

Tento týden se stala nejdražší doménou zensen.cz, která se prodala na Subreg za 6K CZK. Ženšen resp. ženšen pravý je lé?ivá bylina,…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v dubnu 2019

Aktivita hostingových firem na Twitter byla spíše slabší. Trochu m? zarazilo, že jen jedna spole?nost využila Velikonoce a 1. apríla…


Komentáře

(nezobrazuje se)